บริการคลังสินค้า

การบริหารจัดการคลังสินค้า

การบริหารจัดการคลังสินค้า ของเอสซีจี โลจิสติกส์ คือการจัดการคลังสินค้าภายใต้แนวคิด Micro Warehouse Management การบริหารจัดการคลังสินค้า ที่ประกอบไปด้วยคลังสินค้าหลัก ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้า เอสซีจี โลจิสติกส์ ภาคกลาง, ศูนย์กระจายสินค้า เอสซีจี โลจิสติกส์-รังสิต และคลังสินค้าย่อยที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค เอสซีจี โลจิสติกส์-เชียงใหม่ ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค เอสซีจี โลจิสติกส์-ขอนแก่น และศูนย์กระจายสินค้าย่อย (HUBs) ตามจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งคลังสินค้าเหล่านี้สามารถทำหน้าที่แบบ Multi-purpose Warehouse (3 M; Multi Functions, Multi-Storage type, Multi-Customer) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าที่มีความหลายภายให้บรรลุเป้าหมายใต้การบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ เอสซีจี โลจิสติกส์ สามารถจัดการการจัดเก็บสินค้าภายใต้แนวคิด Multi-Customer หรือ Space Sharing Platform คือคลังสินค้าที่รวมหลายลูกค้าเข้ามาจัดเก็บในพื้นที่จัดเก็บเดียวกัน ผ่านรูปแบบการจัดเก็บสินค้าที่มีความหลากหลายเพื่อรองรับการจัดเก็บสินค้าทุกประเภท ทุกขนาด ผ่านการการจัดเก็บสินค้าแบบ Multi-Storage type ได้แก่ การจัดเก็บสินค้าแบบวางพื้น (Flooring storage), การจัดเก็บสินค้าบนชั้นวางสินค้าแบบเลือกหยิบสินค้า (Selective Rack), การจัดเก็บสินค้าบนระบบการจัดเก็บและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage/Retrieval System: AS/RS), การจัดเก็บสินค้าบนชั้นวางสินค้าขนาดเล็ก (Micro Rack) และการจัดเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิ (Cool Room Storage)

บริการย่อย

1. ศูนย์กระจายสินค้า เอสซีจี โลจิสติกส์ วภาคกลาง (Central Distribution Center (CDC))

คลังสินค้าขนาดใหญ่ และ ทันสมัยที่สุดของ SCG Logistics ตั้งอยู่ที่ อ.วังน้อย จ.อยุธยา สร้างขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการกระจายสินค้าไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น (Urbanization) ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการขนส่งของประเทศ ที่เชื่อมต่อถนนเส้นหลัก ๆ ไปได้ทุกภาคไม่ว่าจะเป็น 

 • ถนนพหลโยธิน ขาเข้าสู่กรุงเทพฯ
 • ถนนพหลโยธิน ขาออกสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ทางหลวงสายเอเชีย เชื่อมต่อภาคเหนือ
 • ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก เชื่อมต่อภาคตะวันออก
 • ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก เชื่อมต่อภาคตะวันตก และ ใต้

จนเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านแถวนั้นเรียกอำเภอวังน้อยว่าเป็น 5 แยกประเทศไทย โดยศูนย์กระจายสินค้า CDC วังน้อยแห่งนี้ ได้รับการออกแบบ และ นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ภายใต้ที่ให้บริการถึง 18,000 ตารางเมตร ไม่ว่าจะเป็น

ศูนย์กระจายสินค้าภาคกลางของ SCG Logistics : SCG Logistics Central Distribution Center
 • AS-RS  (Automated Storage and Retrieval System) หรือ ระบบจัดเก็บและหยิบสินค้าอัตโนมัติ สามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว เพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้า 
 • ระบบจัดการคลังสินค้า SAP-EWM (Extended Warehouse Management) เป็นซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการเก็บ-จ่ายสินค้าและจัดการทรัพยากรภายในคลังทั้งหมด สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้าของลูกค้าที่มีกระบวนการจัดเก็บแตกต่างกันได้ และลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าในสต๊อคได้
 • Selective Rack หรือชั้นวางสินค้าสูง 6 ชั้น สามารถเก็บสินค้าได้ 1,812 ช่องพร้อมรถยกสินค้าแนวสูง
 • On floor หรือ พื้นที่สำหรับวาวสินค้าบนพื้นได้ 8,484 ตร.ม. 
 • อุปกรณ์อื่นๆ ภายในคลัง เช่น รถยกของประเภทต่างๆที่เหมาะสมกับสินค้า Dock Leveler หรือจุดเทียบรับส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกที่เพียงพอสำหรับรถ 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ และเปิดข้าง

โดยศูนย์กระจายสินค้า SCG Logistics CDC วังน้อย เน้นการให้บริการรวมหรือเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Consolidation/ Cross Docking) เพื่อรองรับตลาดต่างจังหวัดที่มีการขยายตัวมากขึ้น และรองรับการจัดส่งสินค้าปริมาณน้อยอย่างสม่ำเสมอ และ การจัดการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added Service) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในห่วงโซ่อุปทานและ เพื่อผลักดันศักยภาพในการแข่งทางธุรกิจให้กับลูกค้า เอสซีจี โลจิสติกส์ จึงบูรณาการความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ ในการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของลูกค้า โดยเฉพาะธุรกิจสินค้าไอทีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

 • บริการซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้น (minor maintenance)
 • บริการประกอบสินค้า หรือการประกอบชิ้นส่วนสินค้า (Kitting Process/ Minor assembly)
 • Dead-On-Arrival (DOA)/ Refurbished check
 • การถอดชิ้นส่วนอะไหล่จากเครื่องเสียเพื่อใช้เป็นอะไหล่ทดแทน (Parts Cannibalization)
SCG Logistics Rangsit warehouse คลังสินค้ารังสิต ของ SCG Logistics

2. ศูนย์กระจายสินค้า เอสซีจี โลจิสติกส์-รังสิต 

คลังสินค้าเชิงกลยุทธ์ที่มีพื้นที่ในการจัดสินค้ามากกว่า 18,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินขาเข้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ให้บริการมากถึง 18,000 ตารางเมตร และ พื้นที่คลังสมารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 5 ตัน 

ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคของ SCG Logistics / SCG Logistics Reginal Distribution Center

3. ศูย์กระจายสินค้าภูมิภาค เอสซีจี โลจิสติกส์ (Regional Distribution Center (RDC))

นอกจากจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าในแต่ละภูมิภาค แล้ว RDC ยังสามารถจัดเก็บสินค้าให้กับลูกค้าได้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยการลดความเสี่ยงจากสินค้าขาดตลาด (Supply Chain Disruption) ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่จะทำให้แต่ละธุรกิจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า และเป็นที่มาของต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นจนไม่สามารถแข่งขันได้  โดย RDC เปิดให้บริการ 2 แห่ง คือ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และ ภาคตะวันเออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น

3.1 ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค เอสซีจี โลจิสติกส์-เชียงใหม่ ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 11  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 • ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 20 กิโลเมตร
 • ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมลำพูนเพียง 10 กิโลเมตร
 • มีพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า 5,400 ตารางเมตร
 • พื้นคลังสามารถรองรับน้ำหนักสินค้าสูงสุดได้ 5 ตันและ
 • ช่องสำหรับ load สินค้า (Loading Dock/Floor Load)  สำหรับรถเปิดข้างและเปิดท้ายจำนวน 3 dock leveler ที่ถูกออกแบบให้รองรับปริมาณงานได้อย่างเพียงพอ

3.2 ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค เอสซีจี โลจิสติกส์-ขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ อำเภอโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น

 • ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นเพียง 20 กิโลเมตร
 • พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า 5,400 ตารางเมตร
 • พื้นคลังสามารถรองรับน้ำหนักสินค้าสูงสุดได้ 5 ตัน
 • ชั้นวางสินค้า 1,560 location  และ
 • ช่องสำหรับ Load สินค้า (Loading Dock/Floor load) สำหรับรถเปิดข้างและเปิดท้ายจำนวน 3 dock leveler
 • Truck scale ที่ได้มาตรฐาน ทำให้การขนส่ง และ ขนถ่ายสินค้ามีประสิทธิภาพ

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)

  บริการสำหรับอุตสาหกรรม

  SCG Logistics ให้บริการแบบ One Stop Service Solution เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งลูกค้าในเครือ และ ลูกค้านอกเครือ เราออกแบบบริการโลจิสติกส์ตามความต้องการของลูกค้าและสินค้า เพราะเราเข้าใจว่าสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ก็จำเป็นต้องมีกระบวนการโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม