บริการขนส่งระหว่างประเทศ

เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ ที่จะขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนของ SCG ภายในปี 2563 กลุ่มธุรกิจภายใต้ SCG จีงมีภารกิจที่จะเป็นผู้นำในอาเซียน ซึ่งสำหรับเอสซีจี โลจิสติกส์ ไม่ใช่เพียงแค่การเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติการในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจในเครือเอสซีจี แต่เรายังต้องการที่จะเติบโตในอาเซียนไปพร้อม ๆ กับลูกค้าภายนอกเครือเอสซีจีด้วย เพื่อเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำในภูมิภาค หลังการก่อตั้ง AEC ในปี 2558

บริการ นำเข้า – ส่งออก

เอสซิจี โลจิสติกส์ เป็นผู้ให้บริการการขนส่งระหว่างประเทศ นำเข้า – ส่งออก แบบครบวงจรทั้ง Sea Freight, Air Freight, Transportation พิธีการศุลกากร และการทำเอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ ภายใต้การจัดการการขนส่งแบบมืออาชีพทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าถึงจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็วถูกต้อง และครบถ้วน

บริการ นำเข้า – ส่งออก หรือ import export service โดย scg logistics

1. Freight & Delivery Management การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

SCG Logistics ให้บริการขนส่งแบบครบวงจรทั้งการขนส่งทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยราคาที่แข่งขันได้ภายใต้การจัดการการขนส่งแบบมืออาชีพ ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าถึงจุดหมายปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

Air Freight: การจัดส่งสินค้าทางอากาศ

 • การขนส่งสินค้าแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight)
 • การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มลำ (Consolidate Flight)
 • การขนส่งสินค้าแบบเร่งด่วน (Courier Service)

Sea Freight: การจัดส่งสินค้าทางทะเล

 • การขนส่งสินค้าแบบบรรจุเต็มตู้ (FCL – Full Container Load)
 • การขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL -Less Than Container Load Service)
 • การขนส่งตู้แทงค์คอนเทนเนอร์ (ISO Tank) 

2. Customs & Privilege Consultation การดำเนินพิธีการศุลกากรและการให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์แก่ผู้ นำเข้าส่งออก

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก ทำให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถได้คำปรึกษาในเรื่องของการนำเข้าส่งออกและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการเป็นตัวแทนออกของให้กับลูกค้าในการผ่านพิธีการศุลกากร

 • การดำเนินพิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก ทั้งแบบปกติ และแบบใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ใบขนปากระวาง, การส่งเสริมการลงทุน, เขตการค้าเสรี, เขตปลอดอากร, เขตประกอบการเสรี, คลังสินค้าทัณฑ์บน และการขอคืนอากร
 • การให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องพิกัดสินค้าและอัตราภาษ๊
 • การขออนุญาตกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก
 • การขอชดเชยอากร

3. Document Automation การจัดทำเอกสารสำหรับการนำเข้าส่งออก

เรามีบริการในการทำเอกสาร Shipping Document และเอกสารที่เกี่ยวกับการ นำเข้า – ส่งออก โดยนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วย เพื่อลดต้นทุน ลดเวลาและลดความผิดพลาดในการออกเอกสารให้กับลูกค้า

 • การจองระวางสินค้า
 • การจัดทำเอกสารทางการเงินและชำระค่าสินค้าต่างประเทศ
 • การจัดทำเอกสารเพื่อการส่งออก เช่น Invoice, Packing list, Bill of lading, Air waybill ตลอดจนการจัดทำเอกสารเพื่อการส่งออกจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้าต่างประเทศ, กรมวิชาการเกษตร, สถานทูต เป็นต้น
 • การจัดส่งเอกสารต้นฉบับให้ผู้รับสินค้าปลายทาง 

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)

  ประเภทสินค้าที่จำหน่าย

  เหล็ก และ วัสดุก่อสร้างปูนซิเมนต์สินค้าพลังงานและแร่สินค้าและของใช้ภายในบ้านสินค้าเคมีภัณฑ์สินค้ากระดาษและบรรจุภัณฑ์สินค้ายานยนตร์สินค้าเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าอื่น ๆ (โปรดระบุ)

  ท่านรู้จัก SCG Logistics ได้จากช่องทางใด

  FacebookWebsiteGoogleข่าวสาร และ การประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์ งานสัมมนาอื่น ๆ (โปรดระบุ)

  PRIVACY POLICY
  บริการสำหรับอุตสาหกรรม

  SCG Logistics ให้บริการแบบ One Stop Service Solution เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งลูกค้าในเครือ และ ลูกค้านอกเครือ เราออกแบบบริการโลจิสติกส์ตามความต้องการของลูกค้าและสินค้า เพราะเราเข้าใจว่าสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ก็จำเป็นต้องมีกระบวนการโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม