บริการขนส่งภายในประเทศ

บริการขนส่งภายในประเทศ ของ SCG Logistics สามารถจัดส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท ทั้งขนาดเล็ก และ ขนาดใหญ่ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ด้วยเครือข่ายการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ SCG Logistics สามารถจัดส่งสินค้าของลูกค้าถึงผู้รับปลายทางได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย และ ตรงเวลา ด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุด โดยรูปแบบการขนส่งสินค้าจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้าและความต้องการของลูกค้าแต่ละท่าน ไม่ว่าจะเป็นทางรถ ทางเรือ หรือ ทางอากาศ 

SCG Logistics ให้ความสำคัญกับคุณภาพ และ ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้ามาเป็นอันดับแรก เราควบคุมกระบวนการขนส่งทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง รถขนส่งในเครือข่ายกว่า 10,000 คัน เรือขนส่งสินค้าอีกกว่า 200 ลำ พนักงานขนส่งทุกคน จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย จากโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ก่อนถึงจะสามารถขับรถให้กับเราได้ เช่นเดียวกับรถขนส่งของ SCG Logistics ทุกคันจะถูกติดตั้งอุปกรณ์ GPS และ ไมค์ ลำโพง เพื่อตรวจสอบ และ แจ้งเตือนเมื่อมีการขับขี่เกินความเร็วที่เรากำหนด ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามสถานะเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการขนส่งได้ 

บริการขนส่งสินค้ารวมเที่ยว

ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อสินค้าครั้งละมาก ๆ หันมาซื้อน้อยลง แต่บ่อยครั้งขึ้น และการขยายตัวของตลาดต่างจังหวัด การขนส่งสินค้าแบบเต็มเที่ยวอาจไม่คุ้มค่า ร้านค้าจึงต้องปรับตัวมา SCG Logistics จึงให้ บริการขนส่งสินค้ารวมเที่ยว (Less-Than-Truck-Load) ซึ่งเป็นลักษณะการขนส่งสินค้าที่รวมสินค้าหลากหลายประเภท จากหลาย ๆ เจ้ารวมกันในรถขนส่ง และ จัดส่งไปยังปลายทางเดียวหรือหลายปลายทาง ผ่านการบริหารจัดการด้วย ศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ (Central Distribution Center – CDC วังน้อย) ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแบบอัตโนมัติ ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้ทุกภูมิภาค อีกทั้ง ยังมีศูนย์กระจายสินค้าย่อยในแต่ละภาค (Regional Distribution Center/Hub) กว่า 20 แห่งทั่วประเทศ ที่สามารถรองรับการกระจายสินค้าปลีกย่อยให้ลูกค้าปลายทางได้อย่างถูกต้อง และ ทันเวลาครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ลูกค้า และรองรับการเติบโตของ SMEs  SCG Logistics ให้บริการ
“Next Day Nationwide” สามารถจัดส่งถึงปลายทางทั่วประเทศได้ภายในวันรุ่งขึ้น รองรับทั้งสินค้าขนาดปกติ และ ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน หรือ สินค้า Oversize เราให้บริการขนส่งสินค้าทุกขนาด แม้ไม่มีหีบห่อ  เพื่อตอบสนองสินค้าที่ไม่สะดวกจัดเก็บที่ปลายทางและสินค้าที่ต้องการใช้งานอย่างเร่งด่วน เช่น กลุ่มอะไหล่ยนต์ (Auto Parts) และ สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

บริการขนส่งสินค้ารวมเที่ยว หรือ less-than-truck load โดย scg logistics

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)

  ประเภทสินค้าที่จำหน่าย

  เหล็ก และ วัสดุก่อสร้างปูนซิเมนต์สินค้าพลังงานและแร่สินค้าและของใช้ภายในบ้านสินค้าเคมีภัณฑ์สินค้ากระดาษและบรรจุภัณฑ์สินค้ายานยนตร์สินค้าเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าอื่น ๆ (โปรดระบุ)

  ท่านรู้จัก SCG Logistics ได้จากช่องทางใด

  FacebookWebsiteGoogleข่าวสาร และ การประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์ งานสัมมนาอื่น ๆ (โปรดระบุ)

  PRIVACY POLICY
  บริการสำหรับอุตสาหกรรม

  SCG Logistics ให้บริการแบบ One Stop Service Solution เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งลูกค้าในเครือ และ ลูกค้านอกเครือ เราออกแบบบริการโลจิสติกส์ตามความต้องการของลูกค้าและสินค้า เพราะเราเข้าใจว่าสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ก็จำเป็นต้องมีกระบวนการโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม