Paper and Packaging Product

ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo

Paper and Packaging Product

จากการขยายตัวของ อุตสาหกรรมกระดาษ, ผลิตภัณฑ์กระดาษ และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม, เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ต้องมีการใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เป็นส่วนประกอบสำคัญในการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาตัวผลิตภัณฑ์ การป้องกันการปนเปื้อนตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงยังเพื่อเป็นการช่วยป้องกันผลิตภัณฑ์เสียหายจากการขนส่ง

จากความแตกต่างของอุตสาหกรรมกระดาษ, ผลิตภัณฑ์กระดาษ และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่มีข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องความหลากหลายของประเภทสินค้า ข้อจำกัดด้านสถานที่ส่งมอบสินค้า รวมถึงรูปแบบการส่งมอบไปถึงยังปลายทาง ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้ให้บริการที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ รวมถึงความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ เพื่อให้ตอบโจทย์ในเรื่องคุณภาพการส่งมอบ และต้นทุนที่เหมาะสม 

SCG Logistics เข้าใจถึงปัญหา และ ข้อจำกัดต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องพบเจอ เราได้ออกแบบการบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมกระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษ และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึง ปลายน้ำ เริ่มตั้งแต่การขนส่งสินค้า การบริหารคลังสินค้า ไปจนถึงการนำเข้า ส่งออกสินค้า ให้กับลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ทั้งลูกค้าในเครือ SCG และ ลูกค้าภายนอก รองรับสินค้าที่หลากหลาย ดังนี้

กลุ่มวัตถุดิบ (ต้นน้ำ)

 • สินค้ากลุ่มวัตถุดิบ เช่น เศษกระดาษอัดก้อน, ไม้สับ, ไม้ท่อน, เยื่อกระดาษ
 • สินค้ากลุ่มกระดาษ เช่น กระดาษคราฟท์, กระดาษพิมพ์เขียน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ (ปลายน้ำ)

 • สินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์กระดาษ เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก, กล่องออฟเซ็ท, บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

      ถุงกระดาษ

 • สินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เช่น ถุงพลาสติก, ซองพลาสติก, ฉลากสินค้า 
 • สินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เช่น แก้ว, พลาสติก, โลหะ

ด้วยความหลายหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ รวมถึงประสบการณ์ของเราที่ได้ให้บริการกับลูกค้าบริษัทต่างๆ มากมาย เราหวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่า จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ธุรกิจของท่านเติบโตตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ รวมถึงยังสามารถบริหารต้นทุนในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ให้ท่านได้อย่างเหมาะสม ด้วยหลักการบริหารคุณภาพงานต่างๆ  ดังนี้

 • การบริหารคุณภาพ และความปลอดภัยในการขนส่ง
 • การบริหารคุณภาพ และมาตรฐานของพนักงานขับรถ และพนักงานขนถ่ายสินค้า
 • การบริหารคุณภาพ และมาตรฐานของพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
 • การรับประกันมูลค่าสินค้าที่ขนส่ง

บริการที่เกี่ยวข้อง

 • บริการขนส่งในประเทศ 
 • บริการนำเข้า – ส่งออก และงานพิธีการ (ทั้งรูปแบบ LCL และ FCL)
 • บริการคลังสินค้า (ภายในโรงงานลูกค้า หรือภายนอกโรงงานลูกค้า)
 • บริการขนส่งด่วน (Small Parcel Delivery)
 • บริการจัดเก็บสินค้า-แพ็ค-จัดส่ง
 • บริการให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)

  ประเภทสินค้าที่จำหน่าย

  เหล็ก และ วัสดุก่อสร้างปูนซิเมนต์สินค้าพลังงานและแร่สินค้าและของใช้ภายในบ้านสินค้าเคมีภัณฑ์สินค้ากระดาษและบรรจุภัณฑ์สินค้ายานยนตร์สินค้าเกษตรสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าอื่น ๆ (โปรดระบุ)

  ท่านรู้จัก SCG Logistics ได้จากช่องทางใด

  FacebookWebsiteGoogleข่าวสาร และ การประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์ งานสัมมนาอื่น ๆ (โปรดระบุ)

  PRIVACY POLICY