SmartDrive นวัตกรรมแห่งความปลอดภัย

“การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์” หรือ Predictive Analysis ถือเป็นวิธีการใหม่ที่น่าสนใจมากในการนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาด้านความปลอดภัยบนท้องถนน ผ่านการใช้ Telematics solutions ที่ได้ทำการเก็บข้อมูลในการขับรถมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเบรคอย่างกะทันหัน ความเร็วในการขับขี่ การขับรถออกนอกเส้นทาง และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีการข้อมูล (data stream) เข้าไปใน Telematics มากขี้น เพื่อให้สามารถพยากรณ์และคำนวนความน่าจะเป็นในการเกิดอุบัติเหตุได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ซึ่งโมเดล Critical Event Reporting ของ Omnitracs ถือเป็นโมเดลที่ดีมากตัวหนึ่งที่นำเอา Telematics มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ นอกจากจะสามารถแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังสามารถดูไปถึงพฤติกรรมเสี่ยงอื่น ๆ ของคนขับรถได้ด้วย เช่น ระยะเวลาในการขับขี่ เพราะถ้ายิ่งขับนานก็ยิ่งเกิดความอ่อนล้า และถ้ายิ่งอ่อนล้า ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น เป็นต้น ด้วยเหตุผลนี้เอง ทำให้ระบบนี้ถูกเรียกว่า “SmartDrive Systems” เพราะนอกจากจะสามารถพยากรณ์อุบัติเหตุได้แล้ว ยังมีการเก็บข้อมูลแบบ telematics และบันทึกวิดีโอที่ได้มาจากการขับขี่บนท้องถนนจากกล้องที่ถูกติดตั้งเอาไว้ภายในรถอีกด้วย โดยจะใช้ระบบเซ็นเซอร์ เพื่อให้การวิเคราะห์และการพยากรณ์มีความถูกต้อง และ แม่นยำมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น Telematics Solution จะทำการเก็บข้อมูลการเบรคแบบกะทันหัน และจัดประเภทของการเบรคนั้นไปอยู่ในหมวดของพฤติกรรมเสี่ยง/bad behavior ซึ่งการเบรคอย่างกระทันหันนั้นไม่จำเปนจะต้องถูกจัดไปอยู่ในหมวดพฤติกรรมเสี่ยงเสมอไป แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย  ฉะนั้น การแก้ไขปัญหาของ SmartDrive จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บรวบรวมขึ้น โดยมีระบบ telematics และ ทึกวิดีโอที่บันทึกการขับขี่บนท้องถนน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ ข้อดีของการเก็บของมูลแบบนี้คือ ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตีความข้อมูลได้ดีขึ้น เพราะนอกจากจะได้อ่านข้อมูลแล้ว ยังเห็นภาพจากวิดีโอที่บันทึกไว้ซึ่งทำให้ผลการตีความมีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

นอกจากนี้ วิดีโอยังใช้สำหรับการตรวจดูพฤติกรรมของคนขับรถ เช่น การเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนกระทันหัน/ไม่ปลอดภัย ตัว Fleet Analysis สามารถดูวิดีโอได้ว่า คนขับรับมือกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอย่างไร และกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้น วิดีโอนี้เองที่จะเป็นหลักฐานว่าคนขับรถเป็นคนผิดจริงหรือไม่ เช่น เมื่อขับรถบรรทุก ก็จะมีจุดบอดที่ไม่สามารถมองเห็นได้บางบริเวณรอบตัวรถบรรทุก ดังนั้น ถ้าคนขับรถกล่าวว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะคนขับรถบรรทุก เลี้ยวรถอย่างไม่ระมัดระวัง ตัววิดีโออาจจะแสดงให้เห็นว่า รถบรรทุกมีการพยายามที่จะหลบเลี่ยงบางสิ่ง ซึ่งสามารถช่วยให้เหตุการณ์ทีแท้จริงพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคนขับรถ หรือลดภาระการเคลมความเสียหายลงได้บ้าง เป็นต้น

ดังนั้น เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วประกอบกับการที่มี Big Data และ การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ ธุรกิจขนส่งยิ่งต้องปรับตัวอย่างมาก เพราะหากไม่ปรับตัวให้ทัน ก็จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน/ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้จนต้องออกจากอุตสาหกรรมในที่สุด

** ท่านสามารถ “Comment”(Log-in ก่อน)  กด “Like” กด “Share” บทความนี้ไปที่ Facebook ได้เลย ***

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงและรูปภาพจาก  frank.com, forbes.com, pexels.com

Share this post