บริการคลังสินค้า

คลังสินค้า GMP

คลังสินค้า GMP ของ SCG Logsitics

คลังสินค้า ESC3 หรือ คลังสินค้า GMP 

SCG Logistics เป็น“ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร” สำหรับลูกค้า ให้บริการลูกค้าทั้งในเครือเอสซีจีและลูกค้าที่อยู่นอกเครือเอสซีจี ทั้งสินค้าทั่วไป และ สินค้าจำพวกอาหาร ที่จำเป็นต้องอาศัยคลังสินค้า GMP ในการเก็บรักษา โดยบริการของเรา ประกอบไปด้วยระบบการจัดการดังนี้

 • การจัดการการขนส่ง
 • การจัดการคลังสินค้า
 • การบรรจุสินค้า
 • การจัดการตู้คอนเทนเนอร์

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจการนำเข้า – ส่งออก โดยการทำงานของศูนย์บริการการส่งออกของ SCG Logistics Management ได้รับรางวัล Thailand Logistics Model ในปี 2553-2554 และ รางวัลรูปแบบการส่งออก (ELMA) ในปี 2555 และ สุดท้ายรางวัลการส่งออกโดยนายกรัฐมนตรีในปี 2555

รูปแบบกลยุธท์การให้บริการของ ESC

ระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนทั้งห่วงโซ่อุปทานในเรื่องของการขนส่ง การสต็อกสินค้า ลดปัญหาค่าใช้จ่ายที่อาจเกินขึ้นจากการเรียกเก็บของสายเรือ 

โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้

รูปแบบกลยุธท์การให้บริการของ ESC หรือ คลังสินค้า GMP

ตำแหน่งที่ตั้งคลังสินค้า 

ศูนย์บริการนำเข้า/ส่งออก (ESC) ตั้งอยู่ในโซน 7.1 ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชาจั งหวัดชลบุรี ห่างเพียง 3 กิโลเมตรจากท่าเรือแหลมฉบัง ทำให้การบริการนำเข้าและส่งออกโดยการขนส่งผ่านคลังสินค้านี้มีความได้เปรียบในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดสรรกำลังการขนส่งที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดแผนผังคลังสินค้า GMP

 • พื้นที่คลังสินค้าทั้งหมด 18,000 ตารางเมตร 
  • คลังสินค้าธรรมดา 11,760 ตารางเมตร 
  • คลังสินค้า GMP 6,240 ตารางเมตร
 • พื้นที่เก็บของกว้าง 78 เมตร
 • พื้นที่บรรทุกกว้าง 27 เมตรพร้อมหลังคา
 • 8 ช่องเทียบโหลดสินค้า 
 • 14 ช่องการโหลดสินค้าบนพื้นพร้อมหลังคา
 • ความสูงของคลังสินค้า 12 เมตร

รายละเอียดคลังสินค้า GMP

 • เป็นคลังสินค้าเทียบเคียงมาตรฐาน GMP 
 • มีระบบการควบคุมศัตรูพืช
 • มีพื้นที่เก็บสินค้าบนชั้นวาง
 • มีการทำความสะอาด ดูแลและเก็บรักษาพื้นที่จัดเก็บ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับใช้ภายในคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่ตลอด
 • จัดเก็บเฉพาะสิน้คาที่เป็นมตารฐานอาหาร
คลังสินค้า GMP ของ SCG Logistics แหลมฉบัง

ทำไมต้องศูนย์บริการส่งออก(ESC) โดย SCG Logistics?

 • ลดต้นทุนโลจิสติกส์มากถึง 12% สำหรับลูกค้า
 • ให้บริการด้วยความยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า
 •  สามารถบริหารงานได้ทั้งห่วงโซ่อุปทาน
 •  เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • เป็นผู้ให้บริการ ดูแลอย่างครบวงจร

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)

  บริการสำหรับอุตสาหกรรม

  SCG Logistics ให้บริการแบบ One Stop Service Solution เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งลูกค้าในเครือ และ ลูกค้านอกเครือ เราออกแบบบริการโลจิสติกส์ตามความต้องการของลูกค้าและสินค้า เพราะเราเข้าใจว่าสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ก็จำเป็นต้องมีกระบวนการโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม