บริการอื่น ๆ

บริการอบรมความปลอดภัย

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ Skills Development School

บริการอบรมความปลอดภัย โดย โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ Skills Development School

เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตามกฏหมายการศึกษาแห่งชาติ โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2554 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนสู่สาธารณะ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในสาชาวิชาชีพ โลจิสติกส์ 

วัตถุประสงค์ :  SCG ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ในปี 2554 เพื่อให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ เพื่อแสดงถึงความตระหนักและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ได้รับรางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภทการลงทุนในกิจการเพื่อสังคมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558 SET Social Enterprise Award 2015 

บริการอบรมความปลอดภัย โดย SCG Skill Development

โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ SCG Skills Development School ให้บริการในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ 

 1. โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ ให้บริการให้ความรู้ฝึกทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุอย่างปลอดภัย Safety Driving Course
 • สำหรับผู้ที่ขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า
 • สำหรับผู้ที่ขับรถยนต์ พนักงานขาย พนักงานบริการ 
 • สำหรับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนระดับสากล ด้วยระบบการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ ผ่านเครื่องทดสอบจำลองสถานการณ์ Simulator  ที่ทันสมัย

 1. โรงเรียนสอนอบรมขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ รถบรรทุก 6 ล้อ 18 ล้อ และสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ รถบรรทุก รวมถึงบริการต่อใบอนุญาตใบขับขี่รถทุกประเภท ตามมาตรฐานของ กรมการขนส่งทางบก
 1. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโลจิสติกส์ 
 • สาขา รถยกฟอร์คลิฟท์
 • สาขา ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง
 • สาขา ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า
 • สาขา นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน

4.    รับบริการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก Q Mark 

5.    รับบริการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

 • ระดับ หัวหน้างาน
 • ระดับ บริหาร
 • ระดับ เทคนิค 
 • คณะกรรมการความปลอดภัย คปอ. 

6.   รับบริการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า 

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)

  บริการสำหรับอุตสาหกรรม

  SCG Logistics ให้บริการแบบ One Stop Service Solution เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งลูกค้าในเครือ และ ลูกค้านอกเครือ เราออกแบบบริการโลจิสติกส์ตามความต้องการของลูกค้าและสินค้า เพราะเราเข้าใจว่าสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ก็จำเป็นต้องมีกระบวนการโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม