บริการขนส่งระหว่างประเทศ

บริการขนส่งสินค้าต่างประเทศ

ASEAN Flags reflex contries we do logistics service.

เอสซีจี โลจิสติกส์ได้ขยายการบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ (Best Practice) จากการให้บริการในประเทศ มาพัฒนาการให้ บริการขนส่งสินค้าต่างประเทศ จนเป็น “Logistics Development Platform” ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้และต่อยอดการให้บริการกับลูกค้าทั้งในเครือเอสซีจีและลูกค้านอกเครือในกลุ่มประเทศอินโดจีน (Greater Makong Subregion-GMS) และ ประเทศอินโดนีเซีย และแสวงหาโอกาสจาก AEC ตามเส้นทางหลัก ได้แก่ Southern Corridor, EWEC,  NSEC และ Central Corridor

การจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศของเรา

Our story in expanding logistics services in other countries

รายละเอียด บริการขนส่งสินค้าต่างประเทศ

Cambodia Flag

 ประเทศกัมพูชา (Cambodia) 

เอสซีจี โลจิสติกส์ขยายการให้บริการด้านโลจิสติกส์ในประเทศกัมพูชา โดยศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้รับเหมาขนส่งท้องถิ่น (Local Network Connection) กระบวนการทำงาน (Operation Process) ตลอดจนระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการให้บริการด้านโลจิสติกส์ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพในทุกขั้นตอน

ขอบเขตการให้บริการ

 • บริการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน
 • บริการพิธีการศุลกากร
 • บริการบริหารท่าเรือ
 • บริการขนส่งภายในประเทศ
Laos Flag

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos)

การเปิดประเทศรับการลงทุนจากต่างชาติทำให้เศรษฐกิจของ สปป.ลาว เป็นที่จับตาของนานาประเทศ การค้าระหว่างไทยและลาวจึงเป็นการค้าผ่านแดนมากที่สุด เอสซีจี โลจิสติกส์ให้บริการนำเข้า-ส่งออก สินค้าผ่านแดนและจัดส่งสินค้าจนถึงลูกค้าปลายทางในสปป.ลาวได้ (Door-to-door) ด้วยกำลังรถขนส่งที่เพียงพอและมีความเชียวชาญในเส้นทางการขนส่ง ตลอดจนมีเครือข่ายท้องถิ่น ที่สามารถอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

ขอบเขตการให้บริการ

 • การขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • การขนส่งสินค้าข้ามชายแดน 
 • บริการนำเข้าส่งออกและพิธีการศุลกากร
 • บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน 
 • บริการตัวแทนติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ 
 • บริการยื่นขอเอกสารใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก
Myanmar Flag

ประเทศพม่า (Myanmar)

ข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย ด้านการเปิดการค้าเสรี ด้านแรงงาน ตลอดจนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องพัฒนา ทำให้บริษัทต่างๆ ที่ต้องการดำเนินธุรกิจในประเทศพม่า ต่างสรรหาความร่วมมือระหว่างกันเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและได้ผลประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win) เอสซีจี โลจิสติกส์จึงเข้าไปดำเนินการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งในประเทศพม่าทั้งทางรถและทางเรือ การบริหารคลังสินค้า เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจซิเมนต์ของเครือเอสซีจีและรองรับการขยายธุรกิจของลูกค้านอกเครือในอนาคต

ขอบเขตการให้บริการ

 • บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • บริการคลังสินค้า
 • บริการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน
 • บริการขนถ่านสินค้า และ ขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ( Multimodal )
 • บริการนำเข้า ส่งออก และ พิธีการศุลกากร
 • บริการด้านเอกสาร
 • บริการขนส่งพัสดุย่อยแบบเร่งด่วน และ บริการเก็บ-แพ็ค-ส่งสินค้า (Fulfillment) 
Vietnam Flag

 ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

ประเทศเวียดนามเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เอสซีจี โลจิสติกส์ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในกลุ่มธุรกิจกระดาษ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตในตลาดค่อนข้างสูง ทำให้มีการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายการให้บริการไปยังลูกค้านอกเครือเอสซีจีในทุกกลุ่มธุรกิจด้วย

ขอบเขตการให้บริการ

 • บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ภายในประเทศ
 • บริการนำเข้า ส่งออก และ พิธีการศุลกากร
 • บริการขนส่งสินค้าแบบเทกอง
 • บริการรถบรรทุกขนส่ง และการบริหารคลังสินค้า 
Indonesia Flag

 ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

เอสซีจี โลจิสติกส์ขยายการให้บริการขนส่งสินค้าและบริหารจัดการคลังสินค้าภายในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่กำลังเร่งขยายการค้า การส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ โดยพัฒนาเครือข่ายผู้รับเหมาขนส่งและแรงงานท้องถิ่นเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นบริษัทโลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อ SCG Shwe Me Logistics ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตได้อย่างมีประสิทธภาพ

ขอบเขตการให้บริการ

 • บริการนำเข้า ส่งออก และ พิธีการศุลกากร
 • บริการรถบรรทุกขนส่ง และการบริหารคลังสินค้า 
 • บริการขนส่งตู่คอนเทนเนอร์ภายในประเทศ
 • บริการขนส่งสินค้าแบบเทกอง
China Flag

 ประเทศจีน (People’s Republic of China -PRC) 

เอสซีจี โลจิสติกส์ได้ร่วมทุนกับบริษัท Jusda Supply Chain Management บริษัทในเครือ Foxconn ก่อตั้งเป็นบริษัท CAS China Asean Supply Chain Management เมื่อปี 2019 เพื่อให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจร มุ้งเน้นการให้บริการทางตอนใต้ของจีนและอาเซียน ซึ่งปัจจุบันกำลังมีการเติบโตทางการค้าระหว่างสองภูมิภาคอย่างมาก 

ขอบเขตการให้บริการ

 • บริการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน ( ไทย – จีน, และ จีน – กลุ่มประเทศอาเซียน )
 • ตัวแทนจัดหาบริการขนส่งทางน้ำ และ ทางอากาศ
 • บริการรถบรรทุกขนส่ง และการบริหารคลังสินค้า 
 • บริการลานพักตู้คอนเนอร์ บริเวณตอนใต้ของจีน

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)

  บริการสำหรับอุตสาหกรรม

  SCG Logistics ให้บริการแบบ One Stop Service Solution เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งลูกค้าในเครือ และ ลูกค้านอกเครือ เราออกแบบบริการโลจิสติกส์ตามความต้องการของลูกค้าและสินค้า เพราะเราเข้าใจว่าสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ก็จำเป็นต้องมีกระบวนการโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม