บริการขนส่งระหว่างประเทศ

บริการท่าเทียบเรือ

บริการท่าเรือ หรือ port Service โดย SCG Logistics

บริการท่าเทียบเรือ ระหว่างประเทศ
THAI CONNECTIVITY TERMINAL (TCT)

  เพื่อเชื่อมต่อการให้บริการการขนส่งระหว่างประเทศและในประเทศแบบครบวงจร เอสซีจี โลจิสติกส์ ได้ขยายธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจท่าเทียบเรือ โดยร่วมทุนกับบริษัท PSA ผู้ให้ บริการท่าเทียบเรือ ชั้นนำระดับโลกจากประเทศสิงคโปร์ ในการก่อตั้งบริษัท ไทย คอนเน็คทิวิตี เทอมินอล (Thai Connectivity Terminal: TCT) ดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือสำหรับการขนถ่ายสินค้านำเข้า-ส่งออก ระหว่างประเทศ โดยมีท่าเทียบเรือที่เปิดให้บริการอยู่สองแห่ง ได้แก่ ท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ที่กรุงเทพฯ (TCT Bangkok) และท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไปที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (TCT Map Ta Phut)

Port Location of SCG Logistics' Port Service

ท่าเทียบเรือ TCT กรุงเทพ (TCT Bangkok)

ท่าเทียบเรือ TCT กรุงเทพ เป็นท่าเทียบเรือสำหรับขนถ่ายสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ ตั้งอยู่บนถนนปู่เจ้าสมิงพราย ห่างจากศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครเพียง 20 กิโลเมตร ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 40 กิโลเมตร ติดกับนิคมอุตสาหกรรม และมีถนนเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย มีพื้นที่รวมทั้งหมด 110,000 ตารางเมตร รองรับการให้บริการแบบครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย 5 บริการหลัก ดังต่อไปนี้

บริการท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ (Feeder service)

ท่าเทียบเรือหมายเลข 10 ของท่าเทียบเรือ TCT กรุงเทพ รองรับการให้บริการท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Feeder) โดยมีความยาวหน้าท่า 150 เมตร ที่ระดับความลึกของน้ำ 8.5 เมตร ซึ่งสามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ที่มีความยาวไม่เกิน 172 เมตร ซึ่งเป็นขนาดเรือที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถล่องเรือเข้าร่องน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาได้ (Bangkok max size) โดยดำเนินการขนถ่ายสินค้าด้วยเครนใหม่ จำนวน 2 เครน ที่นำเข้าจากประเทศเยอรมัน ที่จะช่วยขนถ่ายสินค้าได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

บริการท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ (Feeder service)

บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งเพื่อเชื่อมต่อกับท่าเรือแหลมฉบัง (Barge service)

ท่าเทียบเรือหมายเลข 12  รองรับการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (Barge service) เพื่อเชื่อต่อการขนถ่ายและลำเลียงสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์กับท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นท่าเรือหลักของประเทศไทย โดยบริการเรือชายฝั่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้าในการขนส่งตู้สินค้าไปยังท่าเรือแหลมฉบังเพื่อส่งออก หรือนำตู้สินค้าที่นำเข้ามาจากท่าเรือแหลมฉบังมายังที่ตั้งของลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับกรุงเทพมหาคร เนื่องด้วย TCT กรุงเทพตั้งอยู่บนถนนปู่เจ้าสมิงพราย ใกล้ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม อยู่ห่างจากศูนย์กลางของกรุงเทพเพียง 20 กิโลเมตร และการจราจรไม่แออัด ซึ่งสามารถให้บริการขนส่งได้กับทุกท่าเทียบเรือที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการลานพักตู้สินค้าและลานบรรจุ/ลานเปิดตู้สินค้า (Container yard/Container freight station service)

เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องแบบครบวงจร ท่าเทียบเรือ TCT กรุงเทพมีพื้นที่ลานพักตู้สินค้า (CY) และลานบรรจุ/ลานเปิดตู้สินค้าตั้งอยู่ภายในบริเวณท่าเรือ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงพนักงานควบคุม ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ลานพักตู้สินค้ามีพื้นที่มากกว่า 60,000 ตารางเมตร สามารถรองรับตู้สินค้าทุกขนาด ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน ขนาด 20 ฟุต 40 ฟุต 45 ฟุต ตู้พื้นเรียบ (Flat rack container) ตู้บรรจุของเหลว (Tank) รวมถึงตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Reefer container) ด้วยเช่นกัน 

ลานบรรจุหรือลานเปิดตู้สินค้ามีพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร สำหรับให้บริการบรรจุสินค้าเข้าตู้หรือเปิดตู้สินค้าเพื่อนำสินค้าออกจากตู้ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและพนักงานที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบรรจุและขนถ่ายสินค้าหลากหลายชนิด

ลานบรรจุ ลานเปิดตู้สินค้า (Container yard/Container freight station)

บริการลานวางตู้คอนเทนเนอร์เปล่า (Container depot service)

ลานวางตู้คอนเทนเนอร์เปล่าขนาด 20,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ภายในบริเวณท่าเทียบเรือ TCT กรุงเทพ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์เปล่า รวมถึงบริการเสริมอื่นๆ เช่น การตรวจสอบสภาพตู้ การทำความสะอาดตู้ การปรับปรุงซ่อมแซมตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อให้ได้สภาพตู้คอนเทนเนอร์ที่สะอาด ปลอดภัยตามความต้องการของลูกค้า

ลานวางตู้คอนเทนเนอร์เปล่า (Container depot)

บริการคลังสินค้า (Port Warehouse service)

คลังสินค้าจำนวน 3 คลัง ขนาดพื้นที่รวม 10,000 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณท่าเทียบเรือ TCT กรุงเทพ และตั้งอยู่ภายในเขตอารักขาของกรมศุลกากร รองรับการจัดเก็บสินค้าหลายหลายประเภท ด้วยระบบการควบคุมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงบริการเสริมอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า เช่น การเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงตราสินค้า การจัดกลุ่มสินค้าเพื่อกระจายสินค้า เป็นต้น

ท่าเทียบเรือ TCT มาบตาพุด (TCT Map Ta Phut)

ท่าเรือ TCT มาบตาพุด เป็นท่าเทียบเรือสำหรับการขนถ่ายสินค้าทั่วไป (General cargo) ตั้งอยู่ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังประมาณ 60 กิโลเมตร และยังตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมผาแดง และนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 80,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ลานพักสินค้า 75,000 ตารางเมตร และคลังสินค้าขนาด 4,000 ตารางเมตร มีท่าเทียบเรือ 2 ท่า ความยาว 330 เมตร ความลึกหน้าท่า 12.5 เมตร และ ความยาวหน้าท่า 150 เมตร ระดับความลึกหน้าท่า 6 เมตร ซึ่งสามารถรองรับเรือขนสินค้าขนาดใหญ่ได้

ท่าเทียบเรือ TCT มาบตาพุด (TCT Map Ta Phut)

  บริการที่เกี่ยวข้อง

  • บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  • บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)

    บริการสำหรับอุตสาหกรรม

    SCG Logistics ให้บริการแบบ One Stop Service Solution เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งลูกค้าในเครือ และ ลูกค้านอกเครือ เราออกแบบบริการโลจิสติกส์ตามความต้องการของลูกค้าและสินค้า เพราะเราเข้าใจว่าสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ก็จำเป็นต้องมีกระบวนการโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม