บริการขนส่งระหว่างประเทศ

General cross border

การขนส่งสินค้าข้ามชายแดน ( cross border )

คือ การที่ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน ยินยอมให้มีการขนส่งสินค้าผ่านอาณาเขตของตนเองเพื่อส่งออกต่อไป ยังประเทศนั้นๆ หรือประเทศที่สาม โดยไม่มีการเรียกเก็บอากรสำหรับสินค้าที่ผ่านแดนเข้ามาแต่อย่างใด เนื่องจากประเทศทั้งสองจะมีข้อตกลงเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกันตามความสัมพันธ์ของแต่ละประเทศ ซึ่งการได้รับสิทธิผ่านแดนดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขข้อกำหนดของประเทศที่ยินยอมให้มีการนำสินค้าผ่านแดนเพื่อส่งออกต่อไป  ภายใต้ขอบเขตของประเทศนั้นๆ

บริการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน หรือ General cross border โดย SCG Logistics

เอสซีจี โลจิสติกส์ กับการขนส่งสินค้าข้ามชายแดน

เอสซีจี โลจิสติกส์ได้มีการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งข้ามชายแดน (Cross Border) โดยการสร้างฐาน และขยายเครือข่ายผู้บริหารขนส่งในกลุ่มประเทศ Greater Mekong Subregion (GMS) ได้แก่ ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีนตอนใต้  ซึ่งให้บริการครอบคลุมตั้งแต่งานพิธีการส่งออก รถขนส่งทั้งฝั่งไทย และรถขนส่งท้องถิ่น โดยเอสซีจี โลจิสติกส์ได้มีการร่วมทุนในต่างประเทศด้านการขนส่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้า และขยายตลาดรองรับการเติบโตของธุรกิจใน ASEAN โดยให้บริการทั้งลูกค้าในเครือเอสซีจี และลูกค้านอกเครือ สำหรับสินค้าที่ให้บริการ อาทิ เหล็กและวัสดุก่อสร้าง ปูนซิเมนต์ ปุ๋ย กระดาษม้วน แบตเตอร์รี่รถยนต์ เครื่องดื่ม อาหารสัตว์ เป็นต้น

รูปแบบการขนส่งสำหรับการขนส่งสินค้าทั่วไปข้ามชายแดนจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ปัจจุบันหลากหลายธุรกิจสินค้า ให้ความสนใจในเรื่องของการส่งออกสินค้าผ่านชายแดนมากขึ้น และประเทศไทยสามารถทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทางภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการค้าในภูมิภาคมาโดยตลอดเช่นกัน สำหรับการค้ารูปแบบหลักของการขนส่งสินค้าทั่วไปข้ามชายแดน ได้แก่

การขนส่งแบบขนส่งตรง เป็นการส่งออกสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าปลายทางในประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับการขนส่งในปัจจุบัน เอสซีจี โลจิสติกส์ ให้บริการสำหรับประเภทกลุ่มรถเทรลเลอร์พื้นเรียบ รถตู้ทึบ รถคอก และตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งแบบเต็มคัน

โมเดลการขนส่งแบบตรง

เพราะอะไรถึงต้องเลือกใช้บริการ เอสซีจี โลจิสติกส์

จุดเด่นของการขนส่งสินค้าแบบตรง

 ด่านพรมแดนที่ เอสซีจี โลจิสติกส์ มีให้บริการ

ธงชาติพม่า

ประเทศพม่า :
ด่านแม่สอด จังหวัดตาก – เมืองเมียวดี 
ด่านแม่สาย จังหวัดเชียงราย – เมืองท่าขี้เหล็ก
ด่านระนอง จังหวัดระนอง – เกาะสอง

ธงชาติลาว

ประเทศลาว :
ด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย – เมืองห้วยทราย
ด่านมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร – เมืองคันทะบุลี 
ด่านสะพาน มิตรภาพไทย – ลาว จังหวัดหนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์
ด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี – เมืองปากเซ
ด่านนครพนม จังหวัดนครพนม – เมืองคำม่วน
ด่านท่าลี่ จังหวัดเลย – เมืองไชยบุรี

ธงชาติกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา :
ด่านบ้านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว – เมืองปอยเปต
ด่านบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี – เมืองพระตะบอง
ด่านคลองใหญ่ จังหวัดตราด – เกาะกง

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)

    บริการสำหรับอุตสาหกรรม

    SCG Logistics ให้บริการแบบ One Stop Service Solution เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งลูกค้าในเครือ และ ลูกค้านอกเครือ เราออกแบบบริการโลจิสติกส์ตามความต้องการของลูกค้าและสินค้า เพราะเราเข้าใจว่าสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ก็จำเป็นต้องมีกระบวนการโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม