บริการ Cold Chain

ขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

รถ ขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ โดย SCG Nichirei Logistics

บริการ ขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ โดย เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ ให้บริการบริหารจัดการรถ ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกประเภทรถ ทั้ง 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อ และ Container โดยรถทุกคันมีการลงทุนติดตั้งระบบ GPS ที่มีสามารถตรวจติดตามค่าของอุณหภูมิภายในรถขนส่งได้ตลอดเวลาที่รถปฏิบัติงาน ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทให้ความสำคัญ กับสินค้าของลูกค้าตลอดเวลาขนส่งรวมถึง การขับขี่อย่างปลอดภัย โดยมีศูนย์ควบคุม และ บริหารระบบโลจิสติกส์ (Logistics Command Center) ทำหน้าที่ตรวจจับความผิดปกติของรถ และ อุณหภูมิตลอดการขนส่ง 24 ชั่วโมง (Real-time GPS Tracking 24/7)

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)

    บริการสำหรับอุตสาหกรรม

    SCG Logistics ให้บริการแบบ One Stop Service Solution เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งลูกค้าในเครือ และ ลูกค้านอกเครือ เราออกแบบบริการโลจิสติกส์ตามความต้องการของลูกค้าและสินค้า เพราะเราเข้าใจว่าสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ก็จำเป็นต้องมีกระบวนการโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม