บริการโซลูชั่นธุรกิจ

บริการที่ปรึกษา

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ทำให้เรามีองค์ความรู้ และ แนวทางการปฏิบัติมากมาย ทำให้เราพัฒนาบริการ จากการเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์มาให้ บริการที่ปรึกษา ด้านซัพพลายเชน และ ผู้พัฒนาระบบต่าง ๆ เป็น Total Solution ให้กับลูกค้า การันตีความสามารถด้วยรางวัลระดับโลกอย่าง The Deming Prize ในปี 2013 และ The Grand Deming Prize ในปี 2017 ซึ่งเราเป็นธุรกิจบริการภายนอกประเทศญี่ปุ่น รายแรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้ เป็นเสมือนคำมั่นสัญญาว่าเราจะส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และ สามารถแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ด้านซัพพลายเชน และ โลจิสติกส์ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดบริการ

บริการที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์

1. Transportation Consulting Service (บริการที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์)

1.1) การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้า  ( Network Optimization )

รูปแบบบริการ

 • กำหนดเส้นทางขนส่งและที่ตั้งศูนย์การกระจายที่เหมาะสมที่สุด
 • คำนวณต้นทุนการกระจายสินค้าทั้งระบบ ในทุกรูปแบบ ( Model )

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • กระจายสินค้าสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น  
 • ลดต้นทุนการกระจายสินค้า
 • ใช้รถขนส่งได้เต็มประสิทธิภาพ
 • ลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษารถและเชื้อเพลิง

1.2) การออกแบบโลจิสติกส์ ( Logistics Model Design )

รูปแบบบริการ

 • ออกแบบรูปแบบการกระจายสินค้าให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ 
 • ออกแบบกระบวนใหม่ ( New process ) ให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงต้นทุน  ประโยชน์ที่ได้รับ และ ความเสี่ยงในด้านต่างๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการกระจายสินค้า เช่น แรงงาน  ค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ฯลฯ
 • มีทางเลือกในการกระจายสินค้ามากขึ้น
 • เลือกอุปกรณ์ ( Equipment ) ที่เหมาะสมกับรูปแบบการกระจายสินค้า และกระบวนการทำงาน

1.3) การปรับปรุงการกระจายสินค้า (Transportation Improvement)

รูปแบบบริการ

 • ปรับปรุงกระบวนการภายในองค์กร ( Process improvement )
 • ปรังปรุงด้านวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ( MHE )

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เพิ่มการใช้ประโยชน์รถขนส่ง และ บริหารพื้นที่บนรถขนส่ง
 • ใช้ปริมาณรถขนส่งได้เพียงพอและเหมาะสม 
 • ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ลดต้นทุนโดยรวม
 • ปรับปรุงระดับการให้บริการกระจายสินค้า
บริการที่ปรึกษา ด้านวิศวกรรม

2. Engineering Consulting Service (บริการที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม)

2.1) Infrastructure service

รูปแบบบริการ

 • ให้คำปรึกษางานออกแบบ  ควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร และ คลังสินค้า ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ จนถึงตรวจสอบคุณภาพ และ ส่งมอบงานแบบครบวงจร (One Stop Service) หรือ ตามขอบเขตที่ลูกค้าต้องการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • งบประมาณไม่บานปลาย
 • งานก่อสร้างเสร็จตามกำหนด
 • ลดความยุ่งยากในการบริหารโครงการ

2.2) Logistics Engineering Equipment

รูปแบบบริการ

 • ให้ปรึกษาและออกแบบ เครื่องมืออุปกรณ์ Logistics Engineering Equipment เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) และ คุณภาพ (Quality) และความปลอดภัย(Safety) ในการดำเนินกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์   โดยนำเสนอรูปแบบให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ลดต้นทุน ลดเวลา แก้ปัญหาการทำงานด้วยอุปกรณ์เฉพาะที่เหมาะสมกับการทำงาน
 • มาตรฐานและคุณภาพตามหลักวิศวกรรม
บริการที่ปรึกษา ด้านคลังสินค้า

3. Warehouse Consulting Service (บริการที่ปรึกษาด้านคลังสินค้า)

3.1) การบริหารสินค้าคงคลัง (Warehouse Management)

รูปแบบบริการ

 • กำหนดกุลยทธ์ในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง
 • วิเคราะห์การหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง
 • วางแผนกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสม

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ลดต้นทุนที่เกิดจากสินค้าคงคลังจำนวนมาก
 • ลดความเสียหายของการจัดเก็บสินค้าเป็นเวลานาน
 • ป้องกันการขาดแคลนของสินค้า

3.2) การพัฒนากระบวนการทำงานในคลังสินค้า (Warehouse Process Improvement)

รูปแบบบริการ

 • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในคลังสินค้าด้วยศาสตร์ของการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา (Motion and Time Study)
 • เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานด้วยระบบ Warehouse Management System (WMS)

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในแง่เวลา ความถูกต้อง และต้นทุนที่เหมาะสม

3.3) การออกแบบแผนผังและการเลือกใช้เทคโนโลยีสำหรับคลังสินค้า (Warehouse Layout Planning and Technology Selection)

รูปแบบบริการ

 • ออกแบบหรือทบทวนแผนผังของคลังสินค้าเพื่อให้ตอบโจทย์ขั้นตอนการทำงาน 
 • คัดเลือกเทคโนโลยีการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจและคลังสินค้า
 • ประเมินความสามารถของทรัพยากรในคลังสินค้าทั้งคน และอุปกรณ์ Material Handling Equipment (MHE) ที่เหมาะสม

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะได้คลังสินค้าที่สมบูรณ์แบบด้วยการจัดเก็บที่เหมาะสมและต้นทุนที่แข่งขันได้

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)

  บริการสำหรับอุตสาหกรรม

  SCG Logistics ให้บริการแบบ One Stop Service Solution เรามีความเชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งลูกค้าในเครือ และ ลูกค้านอกเครือ เราออกแบบบริการโลจิสติกส์ตามความต้องการของลูกค้าและสินค้า เพราะเราเข้าใจว่าสินค้าแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ก็จำเป็นต้องมีกระบวนการโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม