SCG Logistics มุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง ( Digital Transformation ) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน EP : 2

________________________________________

 จากเทรนด์โลจิสติกส์ที่เปลี่ยนไป SCG-L เองจึงต้องปรับตัว (Digital Transformation)
 เพื่อส่งมอบบริการให้ลูกค้าด้วยความใส่ใจ
________________________________________

ในงาน Supply Chain Mania ในวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา พี่ไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ MD : SCG Logistics ได้สรุปสิ่งที่ SCG Logistics ดำเนินการ และ มีแผนที่จะทำเพื่อส่งมอบบริการด้วยใจให้ลูกค้า ตอกย้ำความเป็น Next Gen Logistics ผ่านธีมงาน Next Gen in Action เพื่อสรุปสิ่งที่เราได้ลงมือทำจริงจากที่พูดไว้ปีที่แล้ว  และ สัญญาว่าจะพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้า มาดูกันครับว่าทิศทางการปรับตัว Digital Transformation ของเราจะเป็นอย่างไร

Digital Transformation of SCG Logistics

ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาท ทำให้พฤติกรรมของผู้ลูกค้าเปลี่ยนไป เราจะทำอะไรแบบเดิม ๆ ไม่ได้ ลูกค้าจะต้องสะดวกที่สุด ง่ายที่สุด ทำให้ SCG Logistics พัฒนาและนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

1. Smart Warehouse :

ในปัจจุบัน SCG Logistics ได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในคลังสินค้าอยู่แล้ว แต่ในอนาคตเราจะปฏิวัติการทำคลังสินค้าจากรูปแบบเดิม ให้เป็น Digital มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลังสินค้า เพิ่มความรวดเร็ว และ ความถูกต้องในการทำงาน ลดต้นทุนในระยะยาว ซึ่งเครื่องมือที่เราจะนำมาใช้
ยกตัวอย่างเช่น การใช่หุ่นยนต์เข้ามาช่วยงานด้านการโหลดของ การนับสต็อก รวมถึงการใช้ IoT ร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในคลัง

2. Data driven digital transformation :

การนำข้อมูลจากทั้งแหล่งข้อมูลภายใน และ แหล่งข้อมูลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือ รวมเข้าสู่ Database และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Advance Data Analytics และ Machine Learning เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา มาพัฒนาบริการของ SCG Logistics เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพ และ ลดต้นทุนด้านการขนส่ง การ Sourcing สินค้าสำหรับการขนส่ง เช่น น้ำมัน แบตเตอรี่ ยางรถบรรทุก ที่ระบบจะทำหน้าที่ในการวิเคราห์ และ แจ้งแทนคน เพื่อให้เกิดความแม่นยำ ไม่ลืม หรือแม้แต่ การซ่อมบำรุงรถบรรทุก เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งข้อมูลจากระบบจะเป็นตัวบอกเราว่า เราต้องซ่อมบำรุงตรงส่วนไหนบ้าง เป็นต้น

3. Control Tower :

Control Tower คือ ระบบในการบริหารจัดการ Supply Chain ที่ข้อมูลทุกอย่าง จะถูกนำมาขึ้นรูปเป็น Dashboard เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ และ ติดตามผลของทุก ๆ ขั้นตอนในกระบวนการทาง Supply Chain ตั้งแต่ Inbound การบริหารจัดการขนส่ง การบริหารจัดการคลังสินค้า การบวนการทางเอกสาร รวมถึงผลการปฏิบัติงานของบุคคล เช่น การส่งงานให้แล้วปฏิเสธงาน การส่งมอบสินค้าตรงเวลา การขับขี่อย่างปลอดภัยตามกฎระเบียบที่ทางบริษัทกำหนด และ อื่น ๆ

เขียนและเรียบเรียงโดย : Blog.SCG Logistics

อ้างอิงบทความและรูปภาพจาก : Blog.SCG Logistics

Share this post