SCG-L Practice: เมื่อการแชร์ข้อมูลสำคัญกว่าที่คิด

__________________________

นี่คือตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน SCG Logistics เมื่อการแชร์ข้อมูลกลายเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ

__________________________

          เป็นที่ทราบกันดีว่าข้อมูลที่ถูกส่งต่อใน Supply Chain เป็นสิ่งสำคัญในการบริหาร Supply Chain อย่างมีประสิทธิภาพ ใน SCG-L เองก็เช่นกัน การแชร์ข้อมูลจากลูกค้าจะช่วยให้เราวางแผนการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงสุดท้ายแล้วจะส่งผลดีต่อลูกค้าในการได้รับสินค้าที่รวดเร็วขึ้น และส่งผลต่อให้ผู้บริการอย่าง SCG-L ที่ช่วยให้ Utilize Asset ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

            ตัวอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นจริงในปีนี้ เมื่อปริมาณสินค้าของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งทางเรือแบบเทกองของ SCG Logistics ที่ขนส่งจากท่าเรือเกาะสีชังไปยังท่าเรือภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 50%   ส่งผลให้เกิดความแออัดหน้าท่า หรือ Bottleneck ที่ท่าเรือภาคใต้และที่โรงงานของลูกค้า

            ซึ่งจาก Bottleneck นี้เองได้ส่งผลต่อเนื่องไปยัง Utilization ของเรือ เนื่องจากต้องรอโหลดสินค้าที่หน้าท่านานขึ้น รวมไปถึงรถบรรทุกที่มารอรับสินค้าเพื่อขนส่งไปยังโรงงานของลูกค้าก็ต้องรอนานเช่นกัน ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อต้นทุนในการบริการ รวมไปถึงระยะเวลาในการรอสินค้าของลูกค้าก็นานขึ้น โดยเฉพาะเวลาที่มีมรสุมที่ส่งผลต่อการเดินเรือก็จะยิ่งทำให้ระยะเวลาในการรอนานขึ้นไปอีก

            หลังจากประชุมกับลูกค้าเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน

  1. SCG Logistics  และลูกค้าได้ร่วมมือกันกำหนด KPI ในปริมาณการขนส่งต่อวันทั้งที่โรงงานของลูกค้าและท่าเรือ ซึ่งเป็น KPI ที่ทั้งสองฝ่ายได้ทำการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ผ่านมาแล้วพบว่าเป็นปริมาณที่เหมาะสมและทำได้จริง
  2. แชร์ปัญหาด้าน Daily Operation ของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทีมผู้บริหาร
  3. ลูกค้าเช่าพื้นที่คลังเพื่อทำสต็อคสำรอง หรือ Buffer Stock กรณีเกิดมรสุมที่อาจส่งผลต่อการเดินเรือ เพื่อมีวัตถุดิบต่อเนื่องให้ไลน์การผลิตยังเดินต่อได้

           จากการร่วมมือกันดังกล่าว ส่งผลให้ลูกค้าได้รับสินค้ารวดเร็วขึ้น ไม่มีปัญหาจาก Bottle neck ในส่วนของ SCG Logistics เองอัตรา Utilization ของเรือและรถบรรทุกของ SCG Logistics ก็ดีขึ้น ส่งผลโดยตรงกับต้นทุนการขนส่ง  จากเหตุการณ์นี้ทำให้เราได้จุดเรียนรู้ในการให้ความสำคัญกับการแชร์ข้อมูลกับลูกค้ามากขึ้นทั้งการจัดการคลังสินค้า ปริมาณคำสั่งซื้อ ปริมาณการขนส่งต่อวัน รวมไปถึงปัญหาด้าน Operation ของลูกค้า เพื่อหา Solution ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย ให้เราได้เดินหน้าและเติบโตไปพร้อมกัน

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงรูปภาพจาก freepik.com

Share this post