SCG Logistics เปิดบ้านต้อนรับคณะ SCB Young Entrepreneur Program

กรุงเทพฯ : 10 พฤศจิกายน 2559 – เอสซีจี โลจิสติกส์ ผู้นำการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าอย่างเต็มรูปแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดบ้านจัดกิจกรรมต้อนรับการศึกษาดูงานให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงของ ธนาคารไทยพาณิชย์ ใน โครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ หรือ SCB Young Entrepreneur Program – YEP รุ่นที่ 21 ในหัวข้อ “ระบบ Logistics ตัวแปรทำกำไรให้ธุรกิจ” เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านโลจิสติกส์และการจัดการคลังสินค้าโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดตามและควบคุมการบริหารงานในทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเล็งเห็นว่า การจัดการโลจิสติกส์ที่เหมาะสมจะสามารถสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจได้  โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่ศูนย์กระจายสินค้า (Central Distribution Center/CDC) ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมในวันนั้นประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยคุณอุดร คงคาเขตร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด เอสซีจี โลจิสติกส์ ในหัวข้อ “กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ : การพัฒนา New Business-Consolidation Model”  โดยเนื้อหาได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของบริษัท ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจโดยมุ่งเน้นการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ นั่นคือ “Consolidation Platform แบบ Next day Nationwide” ที่นอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการขายสินค้าแบบ “Small lot size Parcel” สำหรับธุรกิจแบบ B2B (Business to Business) แล้ว ยังช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแบบ e-commerce หรือ B2C (Business to Customer) ของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ได้อย่างดี  โดยได้นำเสนอ Business Case ที่ประสบความสำเร็จจากให้บริการ Next Day Nationwide ให้กับลูกค้านอกเครือฯหลายราย รวมถึงการส่งสินค้าเข้าร้านค้า Super Store ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆด้วย หลังจากการบรรยายดังกล่าวแล้ว ยังมีกิจกรรม site visit โดยผู้เข้าร่วมงานได้รับชมการบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย (AS-RS Automation System ) เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ช่วยขนถ่ายสินค้าครบวงจรและการดำเนินการอย่างมืออาชีพ 

เอสซีจี โลจิสติกส์ มุ่งหวังสร้างความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้นำไปต่อยอดประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์กับธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศต่อไป

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

Share this press