SCG Logistics รับรางวัลระดับโลก Deming Prize ฉลอง 100 ปี เอสซีจี ตอกย้ำโลจิสติกส์อันดับหนึ่งของไทย

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ เอสซีจี โลจิสติกส์ ได้รับรางวัล “เดมมิ่ง ไพรซ์” ในการประกาศผลรางวัลประจำปี 2013 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ที่หอการค้าญี่ปุ่น กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การได้รับรางวัลในครั้งนี้ พิเศษกว่าทุกปี เพราะเป็นเหมือนการร่วมฉลองปีที่ 100 ของ เอสซีจี ด้วย ซึ่ง เอสซีจี โลจิสติกส์ เป็นบริษัทที่ 9ในเครือฯที่ได้รับรางวัลนี้ นอกจากนี้ เอสซีจี โลจิสติกส์ เป็นบริษัทด้านบริการนอกประเทศญี่ปุ่นบริษัทแรกที่ได้รับรางวัล “เดมมิ่ง ไพรซ์”อีกด้วย

เดมมิ่งไพรซ์เป็นแรงผลักดันเพื่อการพัฒนาทั่วทั้งองค์กร

เดมมิ่งไพรซ์เป็นแรงผลักดันให้เอสซีจี โลจิสติกส์ ปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กร (Company-Wide) ทุกคนมีส่วนร่วม ต้องเข้าใจและเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน

โดยพนักงานได้เรียนรู้ระบบการจัดการอย่างมีคุณภาพ (TQM)นำมาใช้ในการทำงาน มีการตรวจสอบและควบคุมด้วยระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ทุกขั้นตอนและกระบวนการส่งมอบบริการ การดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและสถิติ

ปรัชญาทางธุรกิจของรางวัลเดมมิ่งไพรซ์ คือ “ทำให้ลูกค้าพึงพอใจก่อน แล้วผลที่จะตามมาคือ ความยั่งยืนของธุรกิจ”

เอสซีจี โลจิสติกส์ ปรับใช้กลยุทธ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Customer-Oriented โดยปรับโครงสร้างองค์กรทั้งด้านการขายและปฏิบัติการให้ดูแลตามกลุ่มลูกค้า พัฒนาการทำงานข้ามสายงาน Cross-Functionalชื่อ Work as one teamเพื่อปรับปรุงบริการและพัฒนานวัตกรรมให้ตรงความต้องการของลูกค้า โดยเครื่องมือทาง TQM มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการนำมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้การแก้ปัญหาเป็นระบบ มีกระบวนการวิเคราะห์และเก็บข้อมูล

รางวัลเดมมิ่งไพรซ์ ไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นการทำให้องค์กรก้าวไปอีกระดับของการสร้างสรรค์บริการคุณภาพ และผลักดันองค์กรให้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อส่งต่อความสำเร็จให้ลูกค้า

Share this press