Next Generation Logistics

___________________________

เก็บตกจากงาน Supply Chain Mania 2018 กับการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ในอนาคตโดยคุณดิเรก เกศวการุณย์ จาก Bain & Company

___________________________

          วันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา SCG Logistics ได้จัดงาน Supply Chain Mania ขึ้นที่โรงแรม Waldorf Astoria ภายในงานนอกจากจะมีการแสดงเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ใน SCG Logistics ในอนาคตอันใกล้แล้ว ยังมีการพูดคุยกันในเรื่องของ Next Generation Logistics โดยเราได้รับเกียรติจากคุณดิเรก เกศวการุณย์ จาก Bain & Company ที่มาวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดโลจิสติกส์ในอีก 5 ปีข้างหน้าให้เราฟัง SCG-L Blog จึงข้อสรุปประเด็นที่น่าสนใจมา 3 ประเด็น

ตลาดโลจิสติกส์ใน ASEAN ยังคงเติบโตและน่าสนใจ

ธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย CLMV และอินโดนีเซียยังคงเติบโตอยู่ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 9% ในปี 2023 แต่สิ่งที่น่าจับตามองคือการขนส่งข้ามชายแดนจากไทยไปจีนที่จะเติบโต 16% และโลจิสติกส์แบบ Last Mile ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งจากธุรกิจ E-commerce และ Non E-commerce โดยคาดว่าจะเติบโต 20% ในอีก 5 ปี

Credit: Bain Analysis

โมเดลโลจิสติกส์ในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันอย่างมาก

ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งการเปลี่ยนจากการขนส่งแบบธุรกิจไปธุรกิจ (B2B) ไปเป็นแบบธุรกิจสู่ลูกค้ารายย่อย (B2C) มากขึ้น นอกจากนี้ความต้องการของลูกค้าจะเพิ่มมากขึ้นด้วย เช่น ส่งสินค้าด่วน สินค้าที่ส่งชิ้นเล็กลง ลูกค้าต้องการ visibility อยากเห็นสถานะทั้งระบบ สินค้าที่ส่งกลับ return logistics เช่น ไปซ่อม คืนสินค้า เป็นต้น และการแข่งขันในธุรกิจก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาททำให้โมเดลโลจิสติกส์เปลี่ยนแปลงไป จะทำให้เกิดการ Utilize Asset มากขึ้น รวมไปถึงการจับมือกันในทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการขนส่งจะมีให้เลือกหลากหลายและมีแนวโน้มถูกลง

โมเดลที่จะมีบทบาทสำคัญในอนาคตคือการจับมือเป็นพันธมิตรกันของ 3/4PL Integrated Service Providers และ Logistics Platform

จากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆโดยเฉพาะเทคโนโลยีส่งผลให้โมเดลโลจิสติกส์ที่คาดว่าจะมีสำคัญในอนาคตคือการจับมือเป็นพันธมิตรกันของบริษัทที่เหมือนจะเป็นคู่แข่งกัน หรือที่เรียกว่า Coopetition Ecosystem ระหว่าง 3/4PL Integrated Service Providers และ Logistics Platform

Credit: Bain Analysis

             จากเดิมที่ในธุรกิจโลจิสติกส์จะมีผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบ End-to-end และสายเรือ ปัจจุบันได้เริ่มมีโมเดลที่เรียกว่า Logistics Platform เพิ่มขึ้นมา ตัว Platform นี้เปรียบเทียบง่ายๆก็คือตลาดนัดที่มีผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกัน แต่อยู่ในรูปแบบออนไลน์ตลาดนัดเหล่านี้จึงมีผู้ซื้อผู้ขายได้ไม่จำกัด โดย Platform นี้ทำให้เกิดการสร้าง Ecosystem ที่ทำให้เกิดบริการใหม่ๆข้ามกลุ่มธุรกิจได้ เช่น Alibaba Amazon เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Platform เหล่านี้ก็ยังขาด Operator ที่จะทำให้เกิดการขนส่ง ถ้าเราเป็น Operator อย่าง 3/4 PL ก็ควรปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ทั้งการช่วยลดต้นทุน เช่น การหา Optimization การสร้าง Track & Trace ให้เกิด Visibility มากขึ้น หรือการใช้ Automation รวมไปถึงการเพิ่ม Customer Experience ให้ลูกค้าได้รับบริการที่ ง่าย เร็ว สะดวก และการทำ Cybersecurity ให้ลูกค้ามั่นใจในข้อมูลที่จะไม่รั่วไหลไปที่อื่น สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การเติบโตในอนาคตและทำให้เรากลายเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้

บรรยายโดย คุณดิเรก เกศวการุณย์

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงและรูปภาพจาก งาน Supply Chain Mania 2018

Share this post