Multimodal โมเดลการขนส่ง ที่ทั้งประหยัดและมีประสิทธิภาพ

Multimodal Transportation

การขนส่งแบบ Multimodal ช่วยให้บริษัทสามารถ ลดต้นทุนค่าขนส่ง และ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Supply Chain โดยไม่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ซึ่งการขนส่งก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกัน อันเนื่องมาจากผลกระทบจาก Covid-19 ทำให้หลาย ๆ บริษัทลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน ซื่งหนึ่งในวิธีการนั้นก็คือ การบูรณาการการขนส่งในโหมดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน บริษัทจะต้องเข้าใจ และ รู้ลึกเกี่ยวกับการขนส่งในโหมดต่าง ๆ ว่ามันคืออะไร ทำงานอย่างไร และ โมเดลไหนที่ส่งผลดีกับบริษัทมากที่สุด

ความหมายของการขนส่งแบบ Multimodal

Multimodal ก็คือการขนส่งที่ใช้วิธีการขนส่งที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถ ทางเรือ และ ทางอากาศ ภายใต้ผู้ให้บริการขนส่งรายเดียวกัน วิธีนี้ช่วยกำจัดพ่อค้าคนกลางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานในแต่ละขั้นตอน ส่งผลให้คุณสามารถลดค่าขนส่ง ประหยัดเวลา ค่าแรง และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้

Tips ในการใช้กลยุทธ์การขนส่ง Multimodal

บริษัทสามารถใช้การขนส่งแบบ Multimodal ได้หลากหลายวิธี เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดต้นทุนของบริษัท เช่นเดียวกันกับการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ การนำเทคโนโลยี และ ข้อมูล เข้ามาใช้นั้นมีความสำคัญมาก ซึ่งประกอบไปด้วย

1. เชื่อมต่อ TMS (Transportation Management System) กับผู้ให้บริการขนส่ง : วิธีนี้จะช่วย Optimize กระบวนการขนส่งทั้งหมด และบริษัทสามารถ Track การขนส่งสินค้าได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

2. ใช้ APIs เพื่อให้กระบวนในการจ่ายงาน หรือ การเสนอราคาเป็นไปแบบ digital หรือแบบออโต้ : วิธีการนี้จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับ Supply Chain เพราะข้อมูลในการขนส่ง การจ่ายงานต่าง ๆ สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เลย โดยที่คนไม่จำเป็นต้องเข้าไปคีย์ข้อมูลซ้ำ ลดโอกาส Human Error และ หากเกิดความผิดพลาดจะทำให้เราตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้นว่าเกิดที่ขั้นตอนไหน

3. พิจารณาการขนส่งทุกโหมดในแต่ละ Shipment ก่อนตัดสินใจ : สำคัญมากที่เราจะต้องเปรียบเทียบการขนส่งในโหมดต่าง ๆ เพราะโหมดที่เวริคสำหรับสินค้าหนึ่ง อาจจะใช้ไม่ได้กับอีกสินค้า

4. พิจารณาการขนส่งแบบ Consolidate ระหว่างโหมดการขนส่ง และ หลีกเลี่ยงความสูญเสียอื่น ๆ : กำหนดขนาดของการขนส่งให้ชัดเจน เป็น Full Truckload หรือ Less-Than-Truckload หรือ พัสดุ เพื่อที่จะ Consolidate หรือรวมสินค้าให้เต็ม Capacity มากที่สุด

5. หลีกเลี่ยงปัญหาโดยใช้ Data-Driven ในทุก ๆ กระบวนการขนส่ง : การใช้ Data-driven ในกระบวนการต่าง ๆ ของการขนส่งนั้นมีความจำเป็นมาก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพราะการป้องกัน คือการประหยัดที่สำคัญที่สุด

6. แชร์การอัปเดตสถานะ และ ข้อมูลแบบเรียลไทม์ :  ความรู้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม supply chain จะประสบความสำเร็จได้จากการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น การใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์จะช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น และ พัฒนาให้กระบวนการขนส่งสินค้าแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

อ้างอิงบทความและรูปภาพจาก : Blog.SCGLogistics, cerasis.com

Share this post