สินค้าเคมีภัณฑ์ และ สารเคมีอันตราย

สินค้าเคมีภัณฑ์ และ สารเคมีอันตราย

บริการที่เสนอให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรม สินค้าเคมีภัณฑ์ และ สารเคมีอันตราย จะเน้นที่ความต้องการหลักของลูกค้า โดยจะศึกษาภาพรวมด้านโลจิสติกส์เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่ามีส่วนไหนบ้างที่ทางบริษัทสามารถให้บริการเพื่อสร้างความสะดวกสบาย และ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น 

1. การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนในการส่งออกสินค้า ทางหน่วยงานเสนอบริการ One stop service โดยให้บริการด้านการขนส่ง และประสานงานด้านศุลกากรตั้งแต่รับโอนย้ายสินค้าจัดเก็บคลังบริการจองเรือ ติดต่อประสานงานกับทางชิ้ปปิ้ง ดำเนินพิธีการตรวจปล่อย ส่งสินค้าถึงท่าเรือ 

2.  การประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง การจัดหา model การขนส่งที่เหมาะกับสินค้าและเส้นทาง เช่น การเปลี่ยนประเภทรถการขนส่งจากรถ 6 ล้อ เป็นรถ 10 ล้อ ช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนค่าขนส่งมากขึ้น

3. การบริการคลังสินค้าที่อยู่ในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง รวมถึงสามารถลดปัญหาเรื่องการขาดแคลนตู้ container ในการบรรจุสินค้าส่งออก และลดความผิดพลาดในการคืนตู้ช้ากว่ากำหนด

4.  ลดขั้นตอนการทำงานและการรวบรวมเอกสาร ทางหน่วยงานมีการพัฒนาโปรแกรมร่วมกับทีม IT เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าตั้งแต่การรับออเดอร์จากผู้สั่งสินค้าจนถึงการนำส่งเอกสาร PO ที่เซนต์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้รับสินค้าแล้ว (Proof of Delivery) ทุกขั้นตอนทำผ่านระบบออนไลน์เพื่อลดการใช้กระดาษ ข้อมูลได้รับรวดเร็วและลดปัญหาเอกสารสูญหาย

5. มาตรฐานการให้บริการขนส่งสินค้าอันตรายคุณภาพของพนักงานขับรถและอุปกรณ์ติดรถ พนักงานขับรถทุกคนจะผ่านการฝึกอบรมอย่างมีมาตรฐาน มีการพัฒนาทักษะตลอดเวลา สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี อุปกรณ์ติดรถมีครบถ้วนพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

วัตถุดิบสำหรับนำไปผลิต สินค้าเคมีภัณฑ์ และ สารเคมีอันตราย

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)