อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์

ลูกค้าในกลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Industry) อาทิ ลูกค้ากลุ่มอะไหล่ยนต์ (Spare parts) กลุ่มน้ำมันเครื่อง (Lubricants) กลุ่มประดับยนต์ (Car Accessory) และอื่นๆ ปัจจุบันร้านค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป จากในอดีตร้านค้าต้องทำ Stock สินค้าไว้ที่ร้าน เพื่อให้มีสินค้าจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค เนื่องจากเกิดปัญหาสินค้าแต่ละชนิดมีหลายประเภท จึงส่งผลให้ร้านค้าต้องการเก็บสินค้าไว้ที่ร้านในปริมาณมาก ทำให้มีต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าสูง  SCG Logistics ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในด้านนี้ จึงได้คิดค้นบริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้า คือ บริการขนส่ง Next Day Nationwide เป็นบริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ โดยสินค้าจะถึงร้านค้าปลายทางภายในวันถัดไป นอกจากนี้ยังมีบริการส่งสินค้าภายในวัน (Same Day Delivery)  ซึ่งส่งผลให้ร้านค้าปลายทางไม่จำเป็นต้อง Stock สินค้าไว้ที่ร้านค้าในปริมาณมาก ช่วยบริหารต้นทุนของทางร้านค้าได้ดียิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสินค้าอย่างรวดเร็วได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญในขั้นตอนการจัดส่งของเรา โดยที่ SCG Logistics ได้ลงทุนระบบการติดตามสถานะสินค้า (Track and Trace) ซึ่งทางลูกค้าสามารถเข้ามาดูสถานะการจัดส่งสินค้า รวมไปถึงรูปภาพสินค้าที่จัดส่งไปถึงร้านค้าปลายทางผ่านช่องทาง Internet โดยมาจากระบบ Delivery Management System (DMS) ของทางเราได้

SCG Logistics ยังมีบริการขนส่งสินค้าแบบ Milk run เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการนำวัตถุดิบเข้าโรงงานสำหรับการผลิต เพื่อช่วยให้โรงงานผลิตมีวัตถุดิบใช้ในการผลิตไม่ขาดสายทำให้โรงงานไม่ต้องหยุดไลน์การผลิตกลางคัน อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง โดยทางเราจะทำการจัดเส้นทางในการรับวัตถุดิบในแต่ละที่ (Route Optimization) ผ่านระบบ เพื่อให้ได้สินค้าตามที่ตกลงกันไว้ รวมไปถึงต้นทุนการขนส่งที่ดีที่สุด

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของธุรกิจยานยนต์จะเป็นจำพวกสินค้าที่เป็นวัตถุอันตราย (Damaged Goods) อาทิ น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ทางเราเองก็มีให้บริการคลังสินค้าที่สามารถจัดเก็บสินค้าอันตรายได้ โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนในการสร้างคลังเอง

quotation form

แบบสอบถามสำหรับให้ทีมงาน SCG Logistics สามารถให้ข้อมูล และ นำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
Website :: https://www.scglogistics.co.th
Facebook :: scg logistics
line@ :: @scglofficial (มี @)
โทรศัพท์ :: 02-586-6777 (กด1)