How to Save the World ! ง่าย ๆ ใครก็ทำได้

how to save the world

แม้ว่าสถานการ์ณการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะยังคงอยู่กับเรามายาวนานกว่าเกือบ 1 ปีแล้ว เป็นผลทำให้ปริมาณการใช้พลาสติกมีจำนวนเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะทั้งในทางการแพทย์ หรือ การดำเนินชีวิตประจำวันของเราเองก็ตาม แต่กระแสการรณรงค์การลดใช้พลาสติกก็ยังไม่ได้หายไป หนำซ้ำ! วันนี้ PM 2.5 ก็กลับมาทักทายกับเราอีกครั้ง วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ How to Save the World ฉบับง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ เพื่ออนาคตที่สวยงามของโลกใบนี้กันครับ

1.คิดใหม่

ความคิดที่มีอยู่มานานติดตัวมาตลอดว่าเราคนเดียวคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรบนโลกนี้ได้ ความจริงแล้วการเกิดขึ้นของผลลัพธ์ทุกสิ่ง ก็ต้องเริ่มต้นจากสิ่ง ๆ หนึ่งเสมอ ดังนั้น คิดใหม่ตั้งแต่วันนี้ ว่าตัวเราเองเป็นผู้ที่มีส่วนทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นได้ เริ่มจากการดำเนินชีวิตประจำวันของตัวเราเอง วิธีไหนที่เราสามารถเป็นส่วนในการช่วยลดพลาสติกได้ เช่น งดรับถุงพลาสติก เตรียมถุงผ้าไปใช้แทน ดื่มน้ำโดยไม่ใช้หลอด พกขวดน้ำ Reuse แทนขวดพลาสติกแบบ Single Use และ สนับสนุนการเลือกใช้วัสดุที่สามารถย่อยสบายได้โดยธรรมชาติ พฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ หากเรา และ สังคมรอบข้างทำไปจนเป็นนิสัยติดตัวไปทุก ๆ วัน ก็สามารถเป็นความเล็กน้อยในวันนี้เพื่อความยิ่งใหญ่ในวันหน้าของโลกใบนี้ได้

2.สนับสนุนนโยบายการลดใช้พลาสติก รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรอนุรักษ์โลก

เมื่อใดก็ตามที่มีนโยบายเกี่ยวกับการลดการใช้พลาสติก จงให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายเหล่านั้นปัจจุบันหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศเองต่างก็หันมาให้ความร่วมมือรณรงค์เพื่อช่วยโลกใบนี้ วิธีนี้จะช่วยทำให้เกิดอัตราการรีไซเคิลสูงขึ้น ส่งผลให้จำนวนขยะพลาสติกลดน้อยลงไป นอกจากนี้เรายังสามารถมีส่วนร่วมกับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เช่น องค์กรกรีนพีซ เป็นต้น จากผลการดำเนินที่ผ่านมา องค์กรกรีนพีซเคยเรียกร้องให้บริษัทฯใหญ่ ๆ หลายบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลจำนวนการใช้พลาสติกของตนว่ามจำนวนมากน้อยแค่ไหน? และ มีวิธีจัดการกับขยะพลาสติกอย่างไร? ส่งผลให้บริษัทที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

3.ใช้บริการร้านค้าประเภท Zero Waste เมื่อมีโอกาส

พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีร้านประเภทนี้เยอะๆ เป็นร้านทางเลือกที่ดี หากในประเทศไทยร้านค้าประเภทนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้น ก็จะส่งเสริมให้โมเดลธุรกิจเติบโตและขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น

4.รถยนต์ประหยัดพลังงาน คือ ตัวเลือกที่ดี

เมื่อมีโอกาสที่จำเป็นต้องซื้อรถยนต์ ลองหันมามองรถยนต์ประหยัดพลังงาน และมีขนาดตามความจำเป็น โดยพิจารณาจากขนาดครอบครัวและประโยชน์การใช้งาน รวมทั้งพิจารณารุ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เพื่อเปรียบเทียบราคา นับเป็นทางเลือกที่ดีที่นอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานที่มากเกินจำเป็น ลดการปล่อยมลพิษ PM 2.5 ได้อีกด้วย

5.การขับรถอย่างมีประสิทธิภาพ ก็ช่วยได้!

ในระยะทางไกล การขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะช่วยลดการใช้น้ำมันลงได้ ถึง 20% หรือ ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 1 ตันต่อรถยนต์แต่ละคัน ลองนึกกันดูสิครับว่าโ,กใบนี้มีรถยนต์จำนวนกี่คัน?

6.ลดการใช้พลังงานเมื่อไม่จำเป็น

ปิดให้หมด ไม่ว่าจะเป็นทีวีที่ไม่ได้ดู คอมพิวเตอร์ที่เปิดทิ้งไว้ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นับ 1 พันปอนด์ต่อปี

ลองเริ่มต้นจากตัวอย่างวิธีการ Save the world เพียงไม่กี่ข้อนี้ และ ช่วยกันสร้างวัฒนธรรม 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle ในสังคมรอบข้างของตนเอง คนละไม้คนละมือ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยกันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ส่งผลต่อโลกใบนี้ของเรากันนะครับ ท้ายนี้ ยังมีบทความดี ๆ ในหมวดหมู่ของบทความ Go green อีกมากมาย สามารถติดตามได้ที่ http://scg.plaimanas.co/th/blog/go-green/

อ้างอิงบทความ และ รูปภาพจาก : smethailandclub.com, freepik.com

Share this post