ประวัติบริษัท

2018

จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ E-commerce ลูกค้าไม่ต้องการเพียงแค่บริการจัดส่ง แต่ยังต้องการบริการที่แก้ปัญหาของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาที่เกิดจากการทำ E-commerce เราจึงขยายบริการใหม่”Fulfillment by SCG Logistics” เพื่อขยายไปสู่ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ร้านค้าออนไลน์ ที่ให้บริการด้านการจัดเก็บสินค้า การหยิบและแพ็คสินค้า และ การขนส่งสินค้า

2017

จากการเติบโตของการค้าออนไลน์ในประเทศไทย เอสซีจีโลจิสติกส์เสริมความแข็งแกร่งบริการ เปิดตัวบริการ “ขนส่งพัสดุด่วน” โดยกสนร่วมทุนกับ Yamato Japan ผู้ให้บริการขนส่งด่วน อันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่นเปิดตัว "SCG Yamato Express" ให้บริการขนส่งพัสดุด่วน รองรับลูกค้า B2C,C2C, และ E-commerce

2014

จากการเติบโตของธุรกิจอาหาร เอสซีจีโลจิสติกส์ ได้ขยายการให้บริการไปยังธุรกิจ Cold Chain โดยการร่วมทุนกับ Nichirei ผู้ให้บริการ Cold Chain อันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น เกิดเป็น "SCG Nichirei Logistics" เพื่อให้บริการลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหาร ที่ต้องการบริการคลังและขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ

2009

เอสซีจีโลจิสติกส์เปิดตัวบริการ "Transport OK" สำหรับกลุ่มธุรกิจรายย่อย ที่ต้องการบริการขนส่งสินค้าแบบรวมเที่ยว

2007

ทำการปรับแบรนด์จาก CTL เป็น“ SCG Logistics” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการสร้างแบรนด์ของเครือซิเมนต์ไทยในการจัดการแบรนด์ทุกกลุ่มธุรกิจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

2000

หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจ “ต้มยำกุ้ง” มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้แยกหน้าที่ในการดำเนินงานการขนส่งออกมาจัดตั้งเป็นบริษัทโดยใช้ชื่อว่า บางซื่อ ขนส่ง โดยเริ่มให้บริการในจากลูกค้าภายในเครือ SCG ก่อน

1997

ก่อนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทเป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนการขนส่งให้กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

By 2021, our vision is to become the most dominant third party logistics service provider with the strongest and largest network coverage in Thailand. We now focus on serving industrial segments and will accelerate our growth by expanding into food and beverage, agricultural, as well as automotive parts segment.

Our logistics services cover inland/multimodal transport and warehousing and any value added services required by our target customers. We are expanding our services to end users and to end-to-end international logistics management.

We will expand our presence in GMS countries and Indonesia by leveraging our expertise as well as customer and carrier networks.

We aim to create value to through supply chain management, operation and service excellence, and highly integrated IT system to fully support our customers’ business.

We strongly believe that we can sustain our business by developing skills and competency of our employees and carriers as well as upgrading our safety and environmental standards and working closely with local communities where we operate.

รางวัล

World Class Awards

2017
The Deming Grand Prize, Japanese Union of Scientists and Engineers (JUES)

2013
The Deming prize, Japanese Union of Scientists and Engineers (JUES)

Awards from the Government

2015
Thailand Energy Awards 2015, Ministry of Energy: Transportation

2013
Honor Plate of Labor Relation, Ministry of Labor and Social Welfare; “Skills Development”

2012
Prime Minister’s Award, Department of Export Promotion

2012
Export Logistics Model Award (ELMA), Department of Export Promotion

2011
Logistics Model Award, Department of Export Promotion

2010
Logistics Model Award, Department of Export Promotion

2010
Thailand ICT Excellent Award 2009, TMA/NECTEC/Software Park/CITU

Awards from SCG Group

2014
Outstanding awarded, Non-manufacturing kaizen, in Kaizen Champions of SCG Cement-Building
Materials; “Bulk Cement Reallocation

2011
3rd Winner in Innovation awards 2011 of SCG Distribution; “Safety Monitoring Center”

2010
1st Winner in Innovation awards 2010 of SCG Distribution; “Promote Multimodal”

Quality Awards

2016
ISO 29990: 2010 Provision of training and education services

2015
ISO 39001: 2012 Road Traffic Safety Management System, BSI

2014
Best Paper Awards, ANQ Congress 2014; “Cost Optimization for Bulk Cement Distribution Reallocation”

2010
ISO 14001: Environmental Management System, TUV NORD

2010
OHSAS 18001: Occupational Health and Safety Assessment Series, TUV NORD

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Skill Development School

View Video

การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ SCG Logistics ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของ SCG และวัฒนธรรมที่ดีองค์กรซึ่งแนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้กำหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลของเครือ SCG

SCG Logistics มุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านการขนส่ง พร้อมยกระดับและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ให้กับทั้งพนักงานของบริษัทและคู่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในวงกว้าง เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความปลอดภัยในทุกที่ ทุกเวลา

Close

Safety We Care

การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ SCG Logistics ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของ SCG และวัฒนธรรมที่ดีองค์กรซึ่งแนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้กำหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลของเครือ SCG

การบริหารจัดการการขนส่ง (Transportation Management)

SCG Logistics มุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านการขนส่ง พร้อมยกระดับและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ให้กับทั้งพนักงานของบริษัทและคู่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในวงกว้าง เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความปลอดภัยในทุกที่ ทุกเวลา

Close

Green Logistics

การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ SCG Logistics ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของ SCG และวัฒนธรรมที่ดีองค์กรซึ่งแนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้กำหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลของเครือ SCG

การบริหารจัดการการขนส่ง (Transportation Management)

SCG Logistics มุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านการขนส่ง พร้อมยกระดับและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ให้กับทั้งพนักงานของบริษัทและคู่ธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในวงกว้าง เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความปลอดภัยในทุกที่ ทุกเวลา

Close