5 ทักษะสำคัญของการทำโลจิสติกส์

____________________________________________________

In Brief

การบริหารโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีความซื่อสัตย์เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางธุรกิจ ให้ความสำคัญกับคุณภาพ หมั่นพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน และ การให้บริการอย่างสม่ำเสมอ โดยผสานเอาเทคโนโลยี และ เครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่สำคัญโลกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจะต้องปรับตัว และ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่าคิดว่าตนเองมีประสบการณ์มามาก เก่งแล้ว ไม่ต้องหาความรู้เพิ่มเติม

___________________________________________________

อย่างที่เรารู้กันว่า ทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งแน่นอนว่า อีกไม่นาน เครื่องจักร หรือ หุ่นยนต์ จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานแทนที่มนุษย์อย่างไม่ยากนัก นั่นหมายความว่า มนุษย์จะกลายเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสั่งการ กำหนด หรือ วางกลยุทธ์การบริหารงานต่างๆ ซึ่งในบทความนี้ จะขอกล่าวถึงทักษะด้านโลจิสิตกส์ที่สำคัญที่จะช่วยให้การบริหาร Logistics มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความซื่อสัตย์ สุจริต
     ในที่นี้จะหมายถึง การที่พนักงาน หรือ ลูกจ้าง สามารถแสดงความคิดเห็นของเขาได้อย่างเปิดเผย และ ตรงไปตรงมา เมื่อใดที่เขาพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (แม้เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อน) ทุกวันนี้ ธุรกิจมักให้ความสำคัญกับผลกำไร หรือ การทำให้ธุรกิจเป็นผู้นำตลาด ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญและส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจด้านธุรกิจในปัจจุบัน แต่ในโลกของโลจิสติกส์ มักจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก การละเลยในความซื่อสัตย์ ในครั้งแรก ๆ อาจจะไม่ถูกสังเกตเห็น แต่ในระยะยาว มันสามารถนำไปสู่ความขัดแย้งกับคู่ธุรกิจ ลูกค้า หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้ เพราะรายงานต่าง ๆ ที่ออกมา มักจะถูกแต่งเติม ไม่เป็นความจริงทั้งหมด จนสุดท้ายก็จะถูกจับได้ และ บริษัทเองก็จะเสื่อมเสียในระยะยาวอีกด้วย ฉะนั้น ความซื่อสัตย์สุจริตนี่แหละ ที่องค์กรทุกองค์กรควรให้ความสำคัญ ไม่ใช่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว

การให้ความสำคัญกับคุณภาพ

     คุณภาพ คือกุญแจไปสู่ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเราควรนำเอาหลักการ Six Sigma เข้ามาใช้ในองค์กร เพราะจะทำให้เราสามารถระบุปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อลูกค้าของเรา ลดข้อผิดพลาด และ ของเสียต่าง ๆ ได้ โดยใช้วิธีการ และ เครื่องมือทางสถิติ เข้ามาช่วย นอกจากนี้ เรายังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ วางกลยุทธ์ขององค์กร และ การทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับปรุงกระบวนการทำงาน  

การปรับปรุงกระบวนการทำงาน เป็นทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ ด้วยแนวคิดว่าเวลาในการจัดส่งสินค้า สามารถทำให้น้อยลงได้เสมอ เพื่อให้ธุรกิจพัฒนา และ เติบโตต่อไปได้ ซึ่งหัวหน้างานต้องสามารถมองเห็นภาพ และ เข้าใจกระบวนการทำงานต่าง ๆ ขององค์กร จนสามารถระบุจุดอ่อนของกระบวนการงานได้ ซึ่งหลังจากที่เราทราบจุดอ่อนแล้ว ก็จะต้องหาวิธีการ ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานนั้น ๆ ซึ่งในปัจจุบัน มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยเราในการวิเคราะห์ปัญหา และ วิธีการแก้ไขปัญหานั้น โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนากระบวนการทำงานแบบ Bottom Up เป็นหลัก

ความเข้าใจด้าน IT

ในทุก ๆ อาชีพ ควรจะมีความรู้พื้นฐานด้าน IT ยิ่งตอนนี้ เรากำลังจะเข้าไปสู่ยุคของดิจิตอล การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมทำให้เราสามารถทำงานได้ง่าย และ รวดเร็วขึ้น โดยเราสามารถนำเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมมาใช้วิเคราะห์ผ่านระบบ IT เพื่อดูประสิทธิภาพของการทำ logistics รวมถึงทราบจุดอ่อนที่เป็นคอขวดต่าง ๆ ที่เราสามารถเข้าไปพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีกด้วย

หมั่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การหมั่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงแต่หาความรู้ หรือ วิธีการใหม่ ๆ ในการทำงานเท่านั้น แต่ควรรับฟังฟีดแบคจากทั้งลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และ ผู้บังคับบัญชา เพราะบางครั้งการประเมินตนเองอาจไม่เพียงพอ ซึ่งแน่นอนว่า การรับฟังฟีดแบคจากผู้อื่น อาจจะสร้างความไม่พอใจให้เรา ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ แต่คนฉลาดเท่านั้นที่จะเปลี่ยนเอาคำติชมทั้งหลาย มาปรับปรุงตนเอง พัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีเหตุผล หมั่นหาข้อมูลใหม่ ๆ ในงานของตัวเอง เพื่อลดจุดอ่อน/ข้อเสียเหล่านั่นอยู่เสมอ ซึ่งท้ายสุดแล้วจะส่งผลให้การตัดสินใจต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

** ท่านสามารถ “Comment”(Log-in ก่อน) กด “Like” กด “Share” บทความนี้ไปที่ Facebook ได้เลย ***

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงและรูปภาพจาก cerasis.com, pexels.com

Share this post