3 เทคนิค ลดการใช้น้ำมันในการขนส่งสินค้า

Ways-to-reduce-fuel-consumption

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการขนส่ง มักจะใช้วิธีการประมาณค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้มากไว้ก่อน เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายโดยรวม และ ป้องกันการขาดทุนของกิจการตนเอง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะตกอยู่กับผู้บริโภคสินค้า วันนี้ เราเลยนำเทคนิคที่จะช่วย ลดการใช้น้ำมันในการขนส่งสินค้า เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งที่สามารถทำได้ง่าย ๆ มาฝากกันค่ะ

1. การซ่อมบำรุงรถขนส่งสินค้าอย่างสม่ำเสมอ

การเข้ารับการซ่อมบำรุงตามกำหนด สามารถปกป้องประสิทธิภาพของรถขนส่งสินค้าให้สมบูรณ์ และ ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้ เพราะ สภาพสึกหรอจากการใช้งาน อาจเป็นสาเหตุให้สมรรถนะของรถบรรทุกค่อย ๆ เสื่อมถอยลง ดังนั้น ควรหมั่นเข้ารับการซ่อมบำรุงตามกำหนด และ ตรวจสอบประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงของรถขนส่งสินค้า รวมทั้งตรวจสอบให้มั่นใจว่าระบบ และ การติดตั้งต่าง ๆ ยังคงอยู่ในสภาพเหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ผลิต

how to use truck and design to reduce fuel consumption

2. รักษาตัวถังรถให้ลู่ลมตามหลักพลศาสตร์

ระบบหักเหอากาศของรถขนส่งสินค้าสามารถช่วยลดแรงต้านของลมตามหลักพลศาสตร์ได้ ซึ่งการลดแรงต้านของลมก็เท่ากับเป็นการช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงด้วย ดังนั้น การใส่ใจในการปรับปรุงชิ้นส่วนอื่นของรถขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงฝาครอบล้อ หากติดตั้งฝาครอบล้อในส่วนบรรทุกของท้ายรถจะช่วยลดแรงต้านของลมได้ เนื่องจากอากาศจะไหลผ่านตัวรถได้ง่าย และไม่ควรนำสินค้ามาวางไว้ที่ชั้นหลังคารถ เนื่องจากจะเกิดแรงต้านลมทำให้ต้องใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น นอกจากนี้ การถอดชิ้นส่วนสปอยเลอร์ และ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ภายนอกห้องโดยสารที่ไม่จำเป็นออก ก็สามารถช่วยลดแรงต้านของลม และ ลดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้เช่นเดียวกัน

3. จัดฝึกอบรมผู้ขับรถขนส่งสินค้า

การส่งเสริมให้ผู้ขับรถขนส่งสินค้าเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เน้นเรื่อง วิธีการขับรถขนส่งสินค้าที่ช่วยการลดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันประหยัดเชื้อเพลิง โดยภายหลังการเข้ารับการฝึกอบรม หากผู้ขับรถขนส่งสินค้านำเอาเทคนิคง่ายๆ ไปปฏิบัติอย่างจริงจังจนเป็นนิสัยในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น

  • การวางแผนเส้นทางก่อนการเดินทาง การเลือกใช้ GPS ควบคุมการขับขี่ เพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงพื้นที่จราจรติดขัด หรือ การเลือกใช้แอพพลิเคชั่นที่ช่วยประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การรักษาความเร็วให้คงที่ในการขับรถบนท้องถนน การขับขี่อย่างนุ่มนวล หลีกเลี่ยงการเร่งเครื่องยนต์ การเปลี่ยนเกียร์โดยไม่จำเป็น และ การเบรคโดยไม่จำเป็น
  • งดบรรทุกสัมภาระที่ไม่จำเป็น
  • การพักเครื่องยนต์เมื่อต้องเดินทางระยะไกล
  • การเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับเครื่องยนต์

ก็จะสามารถช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน และ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในบำรุงรักษารถขนส่งสินค้า ทำให้ผู้ประกอบการภาคการขนส่ง สามารถลดต้นทุนในการขนส่ง รวมถึงเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรที่ช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

อ้างอิงบทความ และ รูปภาพจาก : truck.in.th, unsplash.com

Share this post