เปิดเส้นทางจักรยานข้ามโขง 16 สิงหาคม 2558 นี้

   จังหวัดนครพนมเป็นเมืองชายแดนที่พื้นที่ด้านเหนือและตะวันออกติดกับแม่น้ำโขง ตั้งแต่อำเภอบ้านแพงลงมาจนถึงอำเภอธาตุพนมสามารถเดินทางข้ามฝั่งโขงไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้หลายจุดนับเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทิวทัศน์สวยงามและมีความหลากหลายของวัฒนธรรมรวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมือง      

   ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ที่จะถึงนี้ ทางจังหวัดนครพนมได้เตรียมจัดกิจกรรม “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่”  ซึ่งเป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการรักสุขภาพและเพื่อการท่องเที่ยว ถือเป็นการเปิดเส้นทางจักรยานเลียบแม่น้ำโขงด้วย โดยมีจุดเริ่มต้นเส้นทางขี่จักรยานจากศาลากลางจังหวัดนครพนม เลียบเลาะไปตามถนนริมฝั่งแม่น้ำโขงไปถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3  ซึ่งตลอดเส้นทางดังกล่าว นักปั่นจักรยานทั้งหลายจะได้ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามสองฝั่งโขงไทย-ลาวสถานที่ทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ วัดมหาธาตุ วัดโอกาสที่ ประดิษฐานพระติ้ว พระเทียมพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครพนม เป็นต้น        

   ทั้งนี้ ทางจังหวัดมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่อำเภอที่มีชายแดนติดกับแม่น้ำโขง สร้างเส้นทางจักรยานเชื่อมกับอ.เมืองนครพนม ส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว ปรับเมืองให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเน้นการดำเนิน “ธุรกิจการค้าชายแดนและพื้นที่บริการโลจิสติกส์” เพื่อยกระดับให้จังหวัดนครพนมเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน และเป็นประตูเชื่อมเส้นทางเศรษฐกิจภูมิภาคอินโดจีน ที่สำคัญของอีสานในอนาคตต่อไป

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงจาก posttoday, คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ขอบคุณรูปภาพจาก bikeformom2015.com

Share this post