หางาน ยุคนี้! ควรมีคุณสมบัติแบบไหน?

หางาน ในสมัยนี้จะต้องมีคุณสมบัติแบบไหน

หางาน !! ในสมัยนี้ หลายบริษัทต้องการคนที่นอกจากจะต้องมีความสามารถที่หลากหลาย ยังต้องกระตือรือร้นที่จะปรับปรุง เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่เสมอ ผ่านบทความ UK weekly – blockdit.com หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่านนะครับ

ผมมีโอกาสได้อ่านบทความของ อ.เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย โค้ชผู้มีประสบการณ์กว่า 17 ปีในการโค้ชผู้บริหารระดับสูงทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การทำงานต่างวัฒนธรรม,  ภาวะผู้นำ,  รวมถึงการนำเสนอแบบมืออาชีพ เมื่อผมได้อ่านบทความ “คุณสมบัติของมืออาชีพพันธุ์A” ที่อ.เกรียงศักดิ์ได้เขียนไว้นั้น ก็เกิดคำถามกับตัวเองว่า “มืออาชีพ” ในมุมมองของผมหมายถึงอะไร? ได้คำตอบให้ตัวเองว่า “มืออาชีพ” หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทำงานโดยมุ่งเน้นผลงาน อดทนฟันฝ่าแก้ไขปัญหา และ อุปสรรค พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใส่ใจลูกค้า และ มีภาวะผู้นำ แต่หลังจากที่ได้อ่านบทความดังกล่าวจนจบ ทำให้ผมเข้าใจความหมายของ “มืออาชีพ” อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เลยอยากนำเรื่องราวนั้นมาแบ่งปันให้ทุกท่านผ่านบทความนี้ครับ “มืออาชีพพันธุ์A” ของ อ.เกรียงศักดิ์ เพื่อเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ เด็กรุ่นใหม่ที่กำลัง หางาน ในช่วงนี้ครับ

1. A-Adversity quotient คือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหา และ อุปสรรค

หากเราต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เราต้องเผชิญหน้ากับปัญหา และ อุปสรรคอีกจำนวนมาก ซึ่งเราต้องสามารถแก้ไขมันได้แบบชาญฉลาดด้วย ดังนั้น ควรมองปัญหา และ อุปสรรค เสมือนเป็นโอกาสในการใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ เป็นโอกาสที่เราสามารถแสดงความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จจากประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาที่มากมายมาก่อนหน้านี้ด้วย

2. Analytical skill คือ คุณสมบัติที่จำเป็นในการรวบรวมข้อมูล

Office desktop with laptop and analytics Free Photo

การรวบรวมข้อมูล จัดเรียบเรียงหมวดหมู่ และ วิเคราะห์ถึงนัยสำคัญของผลที่จะตามมา เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนไทย เพราะ ตั้งแต่เด็ก เราถูกฝึกให้ท่องจำอ่านเขียน ไม่ได้ถูกฝึกให้คิด วิเคราะห์เท่าที่ควร ซึ่งเราสามารถพัฒนาคุณสมบัติข้อนี้ได้ด้วยตนเอง จากการปรับวิธีในการเรียน การศึกษา การทำงาน ตลอดจนการดำเนินชีวิต

3. เมื่อวิเคราะห์เป็นแล้ว ต่อไปคือ Articulate your thought effectively

คือ การที่เราต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดสิ่งที่เราคิด โดยสื่อสารออกมาเป็นคำพูด หรือ ตัวอักษรเพื่อให้คนอื่นเข้าใจสิ่งที่เราคิดได้ง่ายขึ้น หากขาดความสามารถในการสื่อสาร แม้จะวิเคราะห์เก่งอย่างไรก็เปล่าประโยชน์ เพราะ ไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นให้ผู้อื่นเข้าใจได้

4. Adaptability การปรับตัว

เราต้องมี “ทัศนคติที่ดี” ต่อการเปลี่ยนแปลง โดยต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ และ ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน ซึ่งเราไม่สามารถฝืนข้อเท็จจริงข้อนี้ได้ ฉะนั้น เราต้องปรับตัวให้ไว และ ทันต่อสถานการณ์ที่พลิกผันอย่างรวดเร็ว

5. ถัดไป คือ Assertiveness การแสดงออกอย่างเหมาะสม

เมื่อไม่เห็นด้วยกับอะไรก็ตาม ควรกล้าที่จะพูดออกมา แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าเรามีความเห็นต่างเพราะอะไร? เช่น การมีส่วนร่วมในที่ประชุม เราต้องกล้ามีความเห็น และ กล้าแสดงควาคิดเห็นของเราอย่างเหมาะสม ไม่ใช่นั่งเงียบลูกเดียว

6. สุดท้าย คือ Asking เมื่อไม่เข้าใจก็ถาม

เมื่อต้องการความช่วยเหลือ หรือ ต้องการเรียนรู้ ให้เลือกที่จะถาม อย่าอายที่จะถามเด็ดขาด การตั้งคำถามทำให้

นอกจากนี้ ยังมีบทความดีๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองอีกมากมาย ติดตามได้ที่ http://scg.plaimanas.co/th/blog/logistics-people/

อ้างอิงบทความและรูปภาพจาก : blockdit.com, freepik.com

Share this post