ลดต้นทุนง่าย ๆ ได้ด้วย 4 วิธี

____________________________________________________

แน่นอนว่ากำไรสูงสุด คือ เป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจ คู่แข่งในตลาดที่มีแต่จะมากขึ้นและมากขึ้น เราต้องเสาะหาวิธีสร้างความได้เปรียบ การลดค่าใช้จ่ายในการทำงานเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ ทำง่าย ๆ ได้ด้วย 4 วิธี
____________________________________________________

1. ป้องกันสินค้าคงคลัง

เราไม่สามารถดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่ได้หากเราไม่มีการวางแผนสต็อคสินค้าที่ดี แต่ถึงแม้จะวางแผนดีแค่ไหน ก็ต้องมีของเสียที่เราสามารถคาดเดาได้ และ ทำยังไงเราก็ไม่สามารถกำจัดมันออกไปได้หมด ยกตัวอย่างเช่น Human Error หรือ การโจรกรรม เป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยาก เพราะถ้าสินค้าเสียหาย เราจะสามารถป้องกันด้วยบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรง การแพ็ค และ การจัดเก็บที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสินค้าได้ แต่การโจรกรรม เป็นปัจจัยภายนอก ควบคุมไม่ได้ ฉะนั้น เราควรจะระบบในการป้องกัน เช่น การใช้คีย์การ์ดในการเข้าพื้นที่ต่าง ๆ การติดตั้ง
กล้อง CCTV เป็นต้น

ข้อดีของการใช้ระบบนั้น จะทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน และ ยังมีภาพจาก CCTV เป็นตัวยืนยันอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่านั้นปลอดภัย ลองคิดตามนะครับ หากว่าสินค้าที่หายไป เป็นสินค้าของลูกค้า ความเสียหายที่ตามมา ไม่ใช่เพียงแค่ค่าสินค้าที่เราต้องชดใช้ แต่จะรวมถึงภาพลักษณ์ และ ความไว้วางใจของลูกค้าอีกด้วย

2. ลดต้นทุนค่าแรง

แน่นอนว่างบประมาณในการดำเนินงานจะขึ้นอยู่กับแรงงาน ซึ่งจะมี 2 ทางเลือกให้เราตัดสินใจ ว่าเราจะลดค่าแรง หรือ เราจะหาวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพขอคน แน่นอนว่าการลดค่าแรงไม่ใช่ทางออกที่ดีอย่างแน่นอน เพราะค่าแรงน้อยลง ส่งผลต่อความพอใจในการทำงาน
เมื่อไม่พอใจในการทำงาน ก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานไปด้วย

ฉะนั้นก็เหลือทางเลือกเดียว ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคน ให้ใช้เวลาทำงานอย่างคุ้มค่า ด้วยการจัดสรรงานอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิด idle time แต่ก็ไม่ใช่จัดสรรงานให้กับพนักงานเยอะจนเกิด workload ที่มากเกินไป ก็ส่งผลต่อความพอใจในการทำงานได้เช่นกัน

2 วิธีในการที่เราจะลดต้นทุนค่าแรง คือ

  1. การรักษาพนักงานที่ดีไว้ แน่นอนว่าการรับพนักงานใหม่มา ไม่ว่าจะมีประสบการณ์มาก่อนหรือไม่ ก็ต้องมีการเรียนงาน มีการอบรม ซึ่งต้องใช้เวลา เวลาก็คือเงิน ฉะนั้นเราตั้องให้ความสำคัญกับพนักงานปัจจุบันของเรา ให้มีความสามารถที่หลากหลาย ไม่ว่าจะการทำงานร่วมกันกับแผนกอื่น ๆ หรือ การส่งเขาไปอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ
  2. การเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานลักษณะที่เป็นงานซ้ำ ๆ และให้พนักงานไปทำงานอย่างอื่น ที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับบริษัทได้มากขึ้น เช่น การคิดโปรเจคใหม่ ๆ เป็นต้น

3. เลือกใช้อุปกรณ์อย่างฉลาด

การใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง ต้องใช้เงินลงทุนสูงเช่นกัน แต่มีวิธีที่เราจะลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ โดยที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพของงาน เช่น

  1. การเลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้หลาย ๆ ดีกว่าการเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับงานงานเดียว
  2. การบำรุงรักษาอุปกรณ์อยู่เสมอ เพราะ การรักษานั้น ง่ายและประหยัดกว่าการซ่อมเมื่อมันเสียไปแล้ว
    เพราะเมื่ออุปกรณ์เสียหาย สิ่งที่เสียไปเลยแน่ ๆ คือ เงิน และ เวลา ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือ เราไม่สามารถทำงานได้ ส่งผลให้การทำงานล่าช้า และ เกิดค่าเสียโอกาสต่าง ๆ
    ฉะนั้น การจัดทำตารางการบำรุงรักษา และ ดำเนินการตามตารางที่จัดไว้ จะดีกว่าครับ

นอกจากนี้ พิจารณาด้วยนะครับว่า อุปกรณ์ไหนบ้าง ที่เราใช้เป็นประจำ อันไหนที่เราใช้เป็นครั้งคราว เพราะแน่นอนว่ารคงอไม่อยากจะลงทุนซื้ออะไรก็ตามที่เราใช้เพียงไม่กี่ครั้ง

4. คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็น a-must ของทุก ๆ องค์กรไปแล้ว นอกจากจะได้ในเรื่องภาพลักษณ์แล้ว สิ่งที่ได้ตามมาคือการประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การที่เราลดการใช้พลังงาน เมื่อใช้น้อย ก็จ่ายน้อย ยกตัวอย่างเช่น การติดฉนวนกันความร้อน เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักเกิดไป การติดตั้งหน้าต่าง เปิดรับแสงธรรมชาติแทนการใช้หลอดไฟ การใช้อุปกรณ์ก็อกน้ำที่ประหยัดน้ำ และ ยังมีวิธีอื่น ๆ อีกมากมาย

ยกตัวอย่างในธุรกิจโลจิสติกส์ การลดการขนส่งทางอากาศ นอกจากจะมีต้นทุนที่ถูกลงแล้ว ยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากอีกด้วย

ในสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างช้า ๆ แต่ในขณะที่ต้นทุนต่าง ๆ มีแต่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ การ Lean และ Go Greenจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจได้

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงและรูปภาพจาก cerasis.com, freepik.com

Share this post