ผลกระทบสินค้าส่งออกของไทยหลังสหรัฐอเมริกาต่ออายุสิทธิ GSP

 สหรัฐฯได้ลงนามเห็นชอบร่างกฎหมาย H.R. 1295 รวมถึงการต่ออายุระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GPS) เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.  2558 ซึ่งได้รับการต่ออายุไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2558  โดยผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับ คือ การที่สหรัฐฯนําเข้าสินค้าภายใต้สิทธิ GSP ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2556 สินค้าที่สหรัฐฯนําเข้าสูงสุด ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์, เฟอร์โรอัลลอยด์, ยางรถยนต์, น้ำมันดิบและอัญมณี โดยไทยใช้สิทธิ มากเป็นอันดับสองรองจากอินเดีย ตามด้วยบราซิล อินโดนิเซีย ตุรกีและฟิลิปปินส์

    ทั้งนี้ การต่ออายุ GSP จะช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับสินค้าไทย ส่วนทางสหรัฐกําลังมองหาแหล่งผลิตอื่น เนื่องจากต้นทุนสินค้าของจีนเพิ่มขึ้นทําให้ช่องว่างการแข่งขันระหว่างสินค้าไทยกับจีนจะลดลงเมื่อไทยได้สิทธิ GPS ในขณะที่จีนต้องเสียภาษีนําเข้าในอัตราปกติ

เรียบเรียงโดย  BLOG.SCGLogisticsอ้างอิงจาก  ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

เรียบเรียงโดย  BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงจาก  ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

Share this post