นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีโลจิสติกส์ ลดวิกฤติขยะจากอาหาร (Food Waste) ได้จริงหรือ?

_______________________________________________________

คุณเป็นอีกหนึ่งคนที่มักทิ้งอาหารที่ซื้อจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเพียงเพราะคำว่า “ควรบริโภคก่อน” หรือไม่?
หากคุณตอบว่าใช่ บทความนี้จะทำให้ทัศนคติและการดำเนินชีวิตของคุณเปลี่ยนไป

_______________________________________________________

เมื่อ “เทสโก้ โลตัส” ได้ประกาศยกเลิกการระบุวันหมดอายุ (Expiry Date) บนบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สด เพื่อช่วยลดพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ทิ้งอาหารสดก่อนเวลาอันควร หลังการวิจัยพบว่าผู้บริโภคกว่า 84% ทิ้งอาหารที่ยังสามารถ
รับประทานได้ เพียงเพราะวันหมดอายุที่ระบุบนฉลาก และ บรรจุภัณฑ์ ส่งผลให้สภาวะของโลกในปัจจุบันเกิด วิกฤติขยะจากอาหาร (Food Waste) เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่
ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค เหมาะสมแล้วหรือกับการเลือกใช้วิธีนี้เพื่อลดขยะจากฉลาก และ บรรจุภัณฑ์ บ้างก็ว่ากรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยังไม่ตื่นตัวกับวิกฤตินี้เท่าที่ควร

จากข้อมูลปี 2560 กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย พบว่า ประชากรไทย
1 คน สามารถสร้างขยะต่อวันได้ถึง 1.13 กิโลกรัม หากคูณด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศ น่าจะพอเห็นภาพกองขยะที่สูงเท่ากับกับตึกใหญ่ในเมืองที่คุ้นตากันดี ด้วยเหตุนี้หลายองค์กรทั้งภาครัฐฯ และ เอกชน ได้เข้ามาให้ความร่วมมือเพื่อช่วยกันลดความรุนแรงของ Food waste ผู้ประกอบการธุรกิจ Logistics หลายรายหันมาใส่ใจความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เกิดบริการการขนส่งสินค้าในรูปแบบใหม่ขึ้นมา เช่น Farm to Table บริการขนส่งสินค้าเกษตรจากฟาร์มผู้ผลิตส่งถึงผู้บริโภคโดยตรง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง ลดขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการส่งมอบระหว่างผู้ผลิตถึงผู้บริโภค

ขณะที่สังคมไทยกำลังต่อสู้กับวิกฤติ Food Waste นั้น SCG ก็ยังคงเดินหน้ามุ่งเน้นการบริหารธุรกิจด้วยอุดมการณ์ที่
ยึดมั่นต่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดความรุนแรงของวิกฤติดังกล่าว

ด้านกลุ่มธุรกิจการจัดส่ง การจัดการคลังสินค้า SCG Logistics นอกจากจะบริหารธุรกิจด้วยแนวคิด “ Green Logistics Management ” มาอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อเสมอว่ากระบวนการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ย่อมสามารถช่วยยืดอายุของสินค้าให้มีระยะเวลายาวนานมากขึ้น เราได้ขยายธุรกิจไปในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ( Cold chain ) เพื่อขยายวงจรเวลาจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่สามารถเน่าเสีย เก็บรักษาอาหารสดที่คลังสินค้าให้คงคุณภาพด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมทุกขั้นตอน ก่อนดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์เหล่านั้นทั้งบริการนำเข้า-ส่งออกสินค้า หรือส่งให้กับผู้บริโภคด้วยรถขนส่งสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ

บริการการขนส่งพัสดุสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ Cool TA-Q-BIN ก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่ตอบโจทย์วิกฤติ Food Waste ได้ไม่มากก็น้อย เพราะสามารถควบคุมให้สินค้าที่อยู่ในพัสดุมีอุณหภูมิที่เหมาะสมได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ทำให้คุณได้รับพัสดุสินค้าพร้อมกับความสดใหม่อยู่เสมอเช่นเดียวกัน

Cool Ta-Q-Bin

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ SCG Packaging ยังได้ค้นคว้าและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น The EthlMov บรรจุภัณฑ์ที่สามารถช่วยดูดก๊าซเอทิลีน (ฮอร์โมนที่ทำให้ผักและผลไม้เปลี่ยนสภาพ) เพื่อชะลอการสุก และช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความสดใหม่ หรือ Optibreath บรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยชะลอการเหี่ยวเฉา และยืดอายุผักและผลไม้ให้สดใหม่ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดการสูญเสีย เน่าเสีย และการเสื่อมสภาพของผักและผลไม้สดแล้ว ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาในการขนส่งและเก็บสต๊อกได้ยาวนานขึ้น พร้อมทั้งช่วยลด Food Waste อีกด้วย

หากในอนาคต โลกได้ค้นพบเทคโนโลยีทางด้านโลจิสติกส์ หรือนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ ลดระยะเวลาในการขนส่ง เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการเก็บรักษา (Shelf Life) ได้มากขึ้น ปริมาณ Food Waste ย่อมลดลงได้มากกว่านี้อีกแน่นอน

 

เรียบเรียงโดย BLOG.SCGLogistics

อ้างอิงบทความจาก mthai.com, thairath.co.th, posttoday.com, brandbuffet.in.th, eatecon.com

อ้างอิงรูปภาพจาก  scgexpress.co.th, freepik.com

Share this post